Vi gör DET enklare

Vi gör DET enklare

VI FINNS ALLTID NÄRA

VI FINNS ALLTID NÄRA

VI SKAPAR VÄRDE

VI SKAPAR VÄRDE

Vi gör DET enklare

  • Konica Minolta säljer Koneo AB till tidigare ägare
    Läs mer
  • Ny VD på Koneo AB – Jimmy Rylander

    Läs mer
  • Print som tjänst sänker utskriftskostnaderna med två miljoner kronor per år
    Läs mer

Vi erbjuder IT-lösningar som passar just dig.
Vi är övertygade om att du som kund uppskattar en leverantör som har ett helhetserbjudande inom både IT och dokument.
Läs mer

BROTTSOFFERJOUREN
Ideell organisation med ett viktigt uppdrag
Läs mer

Koneo bjuder på kunskap

Beställ Koneos tjänsteblad:

Koneo AB

Solna Strandväg 96
Box 9060
171 09 Solna
Tel: 08 627 75 00
info@koneo.se