KÄRA KUND/KUNDER!

Denna information riktar sig till dig som idag har Office 365 licens och har månads- eller kvartalsdebitering.

Microsoft har beslutat att ändra sin licens och prismodell från och med 1 mars 2022.

I huvudsak vad det handlar om är att Microsoft från och med 1 mars 2022 gör om till årsdebitering och i förskott.

Skillnaden för dig som slutkund blir alltså att du kommer att få en årsfaktura från Koneo gällande dina Office licenser.

Koneo kommer att hantera justeringen och du som kund behöver inte göra något för att detta skall träda i kraft.

Viktigt att veta är att om vi inte agerar och gör om till års faktura innan 1 mars så ökar Microsoft sitt pris med 11%.

Om du som kund inte accepterar eller är av andra skäl förhindrad att acceptera dessa förändringar, är man välkommen att kontakta oss.

Detta gäller alltså från Microsoft centralt och innefattar alla återförsäljare samt distributörer.
Ny prissättning för Microsoft 365