Våra tjänster

Koneo Worklife Print är ett koncept där vi tillhandahåller önskad funktionalitet som en tjänsteleverans, där funktionalitet och prestanda kan anpassas under avtalstiden. Detta är en helt unik tjänst av utskriftsfunktionalitet som tidigare bara varit tillgänglig för de stora organisationerna.

Koneo Worklife Print ger bland annat följande fördelar:

  • Flexibilitet – möjlighet att ändra innehållet i tjänsteleveransen utifrån skiftande behov
  • Kostnadseffektivitet – betala bara för den funktionalitet verksamheten behöver
  • Tidsenligt – bind inte upp verksamhetens kapital, utan köp en tjänsteleverans på precis samma sätt som många idag inhandlar telefoni- och molntjänster

Joakim Buhlér

Tel +46 (0) 70-5264623
E-post: Klicka här

BASIC

Worklife Print Basic riktar sig till den mindre arbetsplatsen där behovet av utskrift inte är så stort. Här kan du även få funktionalitet som säkra utskrifter, scanning till e-post, Follow Me Print och mobila utskrifter.

STANDARD

Worklife Print Standard riktar sig till den lite större arbetsplatsen där behovet av utskrifter och scanning till e-post är en viktig del av verksamheten. Här finns även möjlighet att välja till efterbehandling, säkra utskrifter, Follow-Me-Print och mobila utskrifter.

PREMIUM

Worklife Print Premium riktar sig till arbetsplatsen som ställer höga krav på både utskriftshastighet och scanning till e-post. Även här finns möjlighet att välja till efterbehandling, säkra utskrifter, Follow-Me-Print och mobila utskrifter.

INDUSTRY

Worklife Print Industry riktar sig till verksamheten som producerar stora mängder utskrifter eller regelbundet scannar stora mängder dokument. Liksom våra tjänster Standard och Premium kan ni välja till efterbehandling, säkra utskrifter, Follow-Me-Print och mobila utskrifter.

Mer om print

Vi tillhandahåller avtalad funktionalitet för utskrift, kopiering och scanning efter kundens löpande verksamhetsbehov. Leveransen omfattar alla åtgärder för drift och underhåll av utskriftstjänsten för att säkerställa avtalad funktionalitet. I leveransen ingår även en aktiv övervakning för att möjliggöra proaktiva drift- och underhållsåtgärder. Den driftstatistik vi erhåller under avtalstiden verkar även som underlag för att föreslå evetuella förändringar i tjänsteleveransen för att sänka kundens utskriftskostnader och/eller öka verksamhetsnyttan.

Leveransen omfattar en förstudie med behovsanalys innan implementation i samband med tjänstestart genomförs en grundläggande handhavandeutbildning för företagets anställda.

Letar du efter en flexibel och kostnadseffektiv printlösning?

Hör av dig till oss så ser vi vilka behov du har och hur vi kan hjälpa dig att lyckas.

kontakta oss