Privacy Policy

Koneo värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande EU-lagstiftning, GDPR, från och med 25 maj 2018.