Loading...
Om oss2019-09-25T14:25:16+02:00

Om Koneo

Koneo är ett personligt och professionellt företag. Vi är familjära i vårt tilltal, samt öppna och prestigelösa i dialog och i hur vi agerar. Vi ser mänskliga behov och tycker att livet ska få styra över jobbet. Därför vill vi också utmana företag, myndigheter och organisationer till att låta de anställda få hitta sin egen balans däremellan. För att kunna göra detta vill vi alltid vara nära våra kunder, i både ord och handling. Vi tar ansvar för att våra lösningar fungerar och gör de inte det så finns vi alltid nära till hands. Vi jobbar med våra kunder, åt våra kunder och för våra kunder.

Vår mission

Vårt uppdrag är att skapa platser där man vill arbeta och den flexibilitet som gör det möjligt att välja. Ett arbetsliv där människor trivs och mår bra. Vi vill flytta fokus från vart till vad. Ge människor möjlighet att flytta och behålla jobbet, eller att stanna och ändå gå vidare. Vi ska inspirera våra kunder till att vilja resa med oss. Och vi ska bidra till både tillväxt och till en långsiktig utveckling för människor, för företag och för de orter där vi verkar.

Vi håller ögonkontakt

Vi söker ögonkontakt och visar engagemang. Idén om engagemang är att skapa en positiv energi som sträcker sig från hur vi på Koneo förhåller oss till varandra, till våra kunder och deras anställda. Vi engagerar oss för en hållbar utveckling och för att tekniken ska ge fler möjligheten att välja hur och var de vill jobba. Vi använder vår blick för att förstå på djupet. Vi bryr oss om frågor som sträcker sig utanför vårt leveransområde för att ge största möjliga nytta för kunden. Vi tar oss tid att prata med våra kunder och deras anställda.

Vi visar vägen

Att våga vara proaktiv och visa på initiativförmåga är något som är centralt i varje serviceleverans. Och en hög servicenivå är i sin tur helt centralt för en bra kundrelation. Men initiativ handlar också om att vara kreativ, uppdaterad och ibland om att utmana. Att vara en guide för våra kunder eller till och med den som gör ett vägval åt dem. Att kunna förutse problem och föreslå lösningar, både när det kommer tekniska hjälpmedel och till hur framtidens arbetsliv ska utformas.

Vi går hand i hand

Vår främsta ambition är att göra våra kunder bättre. När de utvecklas och växer så kan vi utvecklas och växa tillsammans med dem. Vi ska ge råd, stöd och rekommendationer som underlättar deras verksamhet oavsett vart de är idag, och var de vill vara imorgon. I den mån det behövs kan vi vara deras it-chef. Partnerskap handlar också om långsiktighet, delaktighet och gemenskap. Att förstå och hjälpa forma kundens resa framåt. Med lösningar som underlättar alla områden, från effektiva arbetssätt, personalens välmående och ekonomisk tillväxt till CSR, hållbarhet och miljöarbete.

Kundcase