När passar det att ta in en IT-konsult?

Om företaget står inför komplexa utmaningar eller behöver specialiserad kunskap är det klokt att ta in en IT-konsult. Konsulter erbjuder extern expertis, snabbt genomförbara lösningar och en objektiv syn på utmaningen. Det är ett effektivt sätt att få nya perspektiv, övervinna tillfälliga hinder och driva företaget framåt.


Varför ska vi anlita en IT-konsult? 

Det finns många situationer där det är fördelaktigt att ta in en IT-konsult. Förutom ovan nämnda anledningar är det samtidigt en kostnadseffektiv lösning – att anlita en person på heltid att ansvara för IT-miljön kan vara dyrt, speciellt om ni inte är i konstant behov av expertis inom området. En IT-konsult betalar ni endast för de tjänster ni är i behov av, när ni är i behov av dem.

Dessutom kan du och ditt team genom att lämna över ansvaret till en IT-konsult fokusera på andra företagsaktiviter utan att hindras av tekniska problem. Samtidigt ser konsulten till att minimera risker för dataintrång och systemfel.

När ska vi anlita en IT-konsult?

Många av våra kunder väljer att anlita en IT-konsult vid ledighet, sjukdom eller i perioder av hög arbetsbelastning, men också där spetskompetens behövs under en begränsad tid. Nedan har vi listat andra tillfällen där vi rekommenderar att ta in en IT-konsult:

Nytt projekt: Om ni ska starta upp ett nytt projekt som till exempel implementation av en ny programvara, uppgradering av infrastruktur eller lansera en ny hemsida, kan det vara klokt att ta in en IT-konsult att ansvara för eller assistera vid det projektet.

Vid oro kring cybersäkerhet: Hoten för cyberattacker ökar och därmed oron kring cybersäkerhet. En IT-konsult som är specificerad inom området kan hitta brister i säkerheten och rekommendera olika typer av lösningar.

Om ert företag växer: I takt med att ert företag växer så växer även era olika IT-behov. En IT-konsult kan hjälpa till att optimera processer och se till att er teknik stöttar den växande verksamheten.

En nyckelresurs till företaget: IT-världen befinner sig i konstant förändring och den teknologiska utvecklingen är ständigt pågående. Därför är det en stor fördel att ta in personer med ansvar över IT-miljön som snabbt kan anpassa sig till olika tekniska miljöer och som kan omfamna de konstanta förändringarna. IT-konsulter är flexibla, vana att arbeta på olika arbetsplatser och har ett brett kompetensspann. De är experter på sitt område (till exempel cybersäkerhet, nätverk och olika programvaror) och kan erbjuda insikter och lösningar som kanske saknades på företaget sedan innan.

Förutom att vi har ett bra gäng IT-konsulter på Koneo och har väldigt roligt tillsammans har vi korta beslutsvägar och snabba leveransprocesser. Vill du veta mer om hur det är att anlita en IT-konsult hos oss? Läs mer via knappen nedan eller hör av dig