Fortsätter satsa på Gotland

Koneo fortsätter att satsa på Gotland i egen regi, och ska vara den självklara lokala partnern på Gotland. Som en del i satsningen välkomnar vi Mikael Ogestad som ny platschef på Visbykontoret, Mikael tillträder rollen den 1 februari. Mikael är ett välkänt ansikte inom Gotlands näringsliv.

"Jag känner mig taggad och ödmjuk inför detta spännande uppdrag som ansvarig för Koneos verksamhet på Gotland, har haft en rad intressanta uppdrag i det gotländska näringslivet som t.ex. Gotlandsflyg, Gotlands Media och jag har även varit en sväng i IT-branschen som VD på Office. Nu senast kommer jag från rollen som klubbchef på När Golfklubb, som redan har ett samarbete med Koneo. Jag känner det gotländska samhället väl och tror och hoppas mitt nätverk på ön skall komma Koneo väl till pass.

Min filosofi är att tjänster som IT, 
copy och telefoni skall vara enkelt och tryggt att handla upp så man som kund kan ägna sig åt sig åt det man är bäst på, nämligen sin egen verksamhet."

Välkommen Mikael!