[Vill du veta mer om vad IT kan göra för ditt företags tillväxt? Läs vår guide och få svar! ]

628 beslutsfattare på IT avdelningar på olika företag blev tillfrågade om vad det innebär för dem att vara ett digitalt företag. Bland de ämnen som togs upp var bättre kundupplevelser, ökad effektivisering av processer, automatisering och effektivitet hos medarbetarna. Och den viktigaste siffran direkt – 32 procent av de tillfrågade är överens om att digitalisering direkt leder till ökad vinst i företaget!

Vanligaste områden som digitaliseras

Molnet och big data  – det är de områden som företag idag tänker först kring när det gäller att komma igång med digitalisering. Enligt respondenterna leder det i en tredjedel av fallen till en minst tjugoprocentig vinstökning. Större delen av de tillfrågade svarade att nästa steg i deras digitaliseringsresa handlar bland annat om att implementera AI och att komma igång med maskininlärning.

Den mest intressanta statistiken

Som vi kan se på siffran ovan, har 89 procent av de tillfrågade företagen planer på att införa (eller redan infört) ett “digital-first” mindset i deras affärsstrategi. Vilket innebär att företagen vill prioritera digitala arbetssätt. Därmed har de valt att gå ifrån den analoga approachen och istället försökt börjat göra allting digitalt.

Diagrammet ovan listar de olika fördelarna som de tillfrågade anser att en digital transformation medför. Ökad effektivitet genom automatisering, en förbättrad kundupplevelse, en ökad medarbetareffektivitet och mer vinst till företaget är några effekter som respondenterna hoppas på i samband med digital transformation.

Detta diagram visar olika teknikområden och hur aktuella de är för företag idag. Ju blåare en stapel är desto mer intensivt undersöks respektive teknik. De svarta färgerna betyder att företag aktivt har implementerat tekniken, antingen i hela verksamheten eller delar av den. Den rosa färgen betyder att tekniken håller på att förfinas i företaget.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan vi utläsa ur undersökningen att den digitala transformation är i full gång. Teknik som implementeras i företag innebär oftast automatisering och effektivisering av processerna. Allt med målet att generera ökad vinst i företag.

Vill du ha mer information om hur IT kan hjälpa ditt företags tillväxt? Ladda ner vår guide för VD:n!