Digitalt arbetssätt ökar tillgängligheten för barn och unga i behov av specialpedagog

Specialpedagoger Online, SPPO, erbjuder en webbaserad interaktiv plattform för specialpedagogisk spetskompetens och är unika med sin tjänst i Sverige. Företaget grundades av Maria Lundmark som valde att starta eget efter att ha jobbat som anställd specialpedagog under lång tid. Affärsidén om att sköta verksamheten via en webbaserad tjänst kom från hennes egna behov av att behöva vara på en viss plats, men samtidigt en önskan om att kunna hjälpa fler. De jobbar med policyn ”En likvärdig utveckling för alla”.  

Koneo har varit med i processen från dag ett och har hjälpt till med hela den digitala plattformen där det operativa arbetet bedrivs. En oro som fanns hos Maria när de startade var att förlora närheten till kunden, men tack vare Koneos hjälp så kunde man anpassa plattformen. Det analoga arbetssätt man tidigare haft tolkades till ett digitalt arbetssätt och att man hittade en systematisering i den digitala arbetsplatsen. Att erbjuda specialpedagogik online innebär nu ökad tillgänglighet. Det är även tidseffektivt, miljösmart och kostnadseffektivt, samtidigt som man har lyckats behålla känslan av närhet. 

Fler specialpedagoger har nu fått möjligheten att ansluta sig till SPPO. För att arbeta tillsammans så har man möten online i samarbetsytan Microsoft Teams varje vecka, så att man kan utbyta erfarenheter och dra nytta av kollegornas insikter och kompetens oavsett var i landet man sitter. Det breddar möjligheterna för barn och unga att få likvärdig hjälp överallt.  

Idag använder SPPO och deras kunder Teams tillsammans med annan digital utrustning som Koneo sköterAbonnemang köps per användare enbart när behovet finns. Teknisk utbildning ingår då, vilket gör att eventuella hinder för digitalisering tas bort. Tack vare utbildningen från Koneo kan pedagoger och kunder fokusera på sin specialistverksamhet. 

– Jag är mycket nöjd med leveransen från Koneo, säger Maria Lundmark. De är mycket anpassningsbara utifrån våra och kundernas behov. I detta samarbete kan vi skapa hållbarhet i leveransen. Tack vare det digitala arbetssättet som gör att vi kan vara effektiva så har vi även möjlighet att hjälpa till med ett pro bono-projekt varje månad för vårdnadshavare som behöver hjälp. Jag är väldigt glad över att vi har fått detta digitala arbetssätt att fungera så bra, så att vi kan finnas tillgängliga för fler, avslutar Maria.”