Vilken är din roll på Koneo?
Jag jobbar som Säljare av IT-lösningar och print/copy-lösningar

Varför trivs du på Koneo?
Jag trivs för att vi fokuserar på det värde som IT kan skapa för individer och verksamheter. Vi ser människornas behov som det primära när vi skapar våra tjänster och IT är det medel som vi använder för att hjälpa våra kunder att nå dit de vill. Vi vill vara med och skapa arbetsplatser som förstärker människornas handlingsutrymme och avlastar dom för långsiktig hållbarhet för både företag och medarbetare.  Med vår hjälp ska våra kunder kunna utföra mer av det de vill utföra för att nå sina mål.

Hur hjälper du kunderna att lyckas?
Jag hjälper kunderna att få kunskap om hur de kan nyttja sina IT-verktyg för att underlätta det vardagliga arbetet och utveckla sin verksamhet, ser till att de får ökad nytta av de IT-verktyg verksamheten investerat i. IT är för alla!