Vilken är din roll på Koneo?
Kundansvarig säljare

Varför trivs du på Koneo?
Det är ett entreprenörsdrivet bolag med otroligt fina kollegor och ett driv att göra affärer varje dag! Älskar det!

Hur hjälper du kunderna att lyckas?
Ett strukturerat arbetssätt och en genuin nyfikenhet att förstå kundens verksamhet gör att jag kan hjälpa kunden på ett bättre sätt genom att jag förstår deras behov.