Hassela Skogsprodukter

Problemfri vardag tack vare Koneos IT-drift   HSP, Hassela Skogsprodukter AB, tillverkar griputrustningar under namnet Gripen. När företaget startade i Hassela 1994 var inriktningen främst griputrustningar för skogsmaskiner. Idag har man breddat målgruppen och kunderna är även exempelvis entreprenadföretag, byggföretag, logistikterminaler och hamnar.     – Det var min bror som startade företaget, han tyckte inte att de gripprodukter som då fanns på marknaden höll måttet och han såg goda affärsmöjligheter i att starta produktion av griputrustningar som håller mycket hög kvalitet. Detta är fortfarande vårt fokus, berättar Tomas Jonsson, som är vd och delägare i företaget sedan 2010.    – Hemmamarknaden i Sverige är vår största marknad men 55-60 procent går på export, främst till Norden, Tyskland och Centraleuropa. Vi etablerar oss nu även i Sydostasien. Vi har god efterfrågan på våra produkter och har vuxit med 10-15 procent i tre år i rad, fortsätter Tomas.    För att kunna fortsätta att växa och för att framtidssäkra verksamheten flyttade HSP under 2015 till nya större och mer funktionella lokaler . I samband med flytten hjälpte Koneo till med en helt ny IT-infrastruktur med nya servrar, nytt nätverk och molnbaserade lösningar med Office 365.  – Koneo sköter nu IT-driften, arbetar med underhåll samt med större infrastrukturprojekt. En del mindre löpande saker fixar vi själva om

By |2019-04-15T09:02:05+00:00January 28th, 2019|IT, Kundcase|0 Comments

Specialpedagoger Online

Digitalt arbetssätt ökar tillgängligheten för barn och unga i behov av specialpedagog Specialpedagoger Online, SPPO, erbjuder en webbaserad interaktiv plattform för specialpedagogisk spetskompetens och är unika med sin tjänst i Sverige. Företaget grundades av Maria Lundmark som valde att starta eget efter att ha jobbat som anställd specialpedagog under lång tid. Affärsidén om att sköta verksamheten via en webbaserad tjänst kom från hennes egna behov av att behöva vara på en viss plats, men samtidigt en önskan om att kunna hjälpa fler. De jobbar med policyn ”En likvärdig utveckling för alla”.   Koneo har varit med i processen från dag ett och har hjälpt till med hela den digitala plattformen där det operativa arbetet bedrivs. En oro som fanns hos Maria när de startade var att förlora närheten till kunden, men tack vare Koneos hjälp så kunde man anpassa plattformen. Det analoga arbetssätt man tidigare haft tolkades till ett digitalt arbetssätt och att man hittade en systematisering i den digitala arbetsplatsen. Att erbjuda specialpedagogik online innebär nu ökad tillgänglighet. Det är även tidseffektivt, miljösmart och kostnadseffektivt, samtidigt som man har lyckats behålla känslan av närhet.  Fler specialpedagoger har nu fått möjligheten att ansluta sig till SPPO. För att arbeta tillsammans så har man möten online i samarbetsytan Microsoft Teams varje vecka, så att man kan utbyta erfarenheter och dra nytta av kollegornas insikter och kompetens oavsett var i landet man sitter. Det

By |2019-04-15T09:12:02+00:00January 28th, 2019|Cloud, IT, Kundcase|0 Comments