Flexibel PC-logistik över hela landet

VÅRDFÖRBUNDET

Det krävs två för att dansa tango. När beställaren vet exakt vad denne vill ha och leverantören är flexibel och lyhörd, då finns goda förutsättningar för att gemensamt leverera bra service.

— Vi har valt en centraliserad IT-hantering som ska vara kostnadseffektiv och där användarna kan lita på att IT alltid fungerar bra, så de kan koncentrera sig på sina arbetsuppgifter, berättar Bashar Askar, projektledare på Vårdförbundet.
Vårdförbundet är ett fackförbund med 110 000 medlemmar som organiserar legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor, samt studenter inom respektive utbildning. Förbundet har cirka 250 anställda tjänstemän fördelade på ett nationellt kansli och 21 lokala avdelningskontor. På det nationella kansliet i Stockholm finns också IT-avdelningen.

— För att kunna hålla en hög driftsäkerhet och hög servicenivå har vi standardiserat hårt vad gäller såväl hur vi har designat vår plattform som hårdvara och tjänster. Ute i landet finns bara klienter, här centralt sköter vi utveckling, drift av nätverk och servrar, förvaltning och helpdesk, berättar Bashar.
PC-logistiken, det vill säga servicen till användarna när det gäller leveranser av nya datorer eller utbyte av en trasig dator, sköts av Koneokedjan. Det här är en viktig länk för att kunna hålla en hög service nivå.
När en ny dator ska levereras skickas en färdig PC-image från IT-avdelningen till Koneo. Koneo levererar datorn färdiginstallerad med rätt image. Sedan åker en lokal Koneotekniker ut och installerar den.
Allt koordineras centralt av Koneo i Stockholm.

— Om en användare får problem och kontaktar vår helpdesk så ska vi lösa ärendet på 60 minuter. Om det inte går, det vill säga att det inte är ett serverproblem utan fel på datorn, så skickas ärendet till Koneo. Koneo skickar ut en tekniker som lagar datorn eller byter ut den.
Detta ska då göras inom åtta timmar, berättar Bashar.

— Det här arbetssättet fungerar väldigt bra, konstaterar han nöjt. Visst uppstår problem ibland, det kommer det alltid att göra. Det viktigaste är hur man löser dem. Finns det en vilja att fortsätta utveckla ett gott samarbete så kan man lösa det mesta. Även modeller och rutiner i samarbetet som fungerar bra behöver ofta ändras över tiden.

— Det krävs två för att dansa tango, fortsätter Bashar. Vi hade en bra kravspecifikation och visste exakt vad vi ville ha. Koneo har alltsedan vår första kontakt svarat upp mot detta och kunnat leverera på ett utmärkt sätt. Vi har ju "delad vårdnad" om våra gemensamma kunder inom Vårdförbundet. Så vi måste vara flexibla och hela tiden sätta kunderna främst, även när det dyker upp saker som går utöver avtalet.

— Om jag ska beskriva Koneo med ett ord så blir det serviceminded. Det är ett bra ord som täcker in många aspekter, säger Bashar.
Går det att mäta betydelsen av att ni har ett effektivt IT-stöd i er verksamhet?

— Vi har ju bra koll på vad IT kostar, det är ju svårare att mäta och värdera intäktssidan. Det kostar pengar när en användare inte kan jobba för att datorn har gått sönder, hur värderar man det? Men kundnöjdhet mäter vi förstås, det är ett viktigt kvitto på hur vi sköter vårt jobb, säger Bashar Askar.