Extern IT-drift

frigör resurser för affärsutveckling

Andreas Ericsson, LGT Logistics

LGT LOGISTICS

LGT Logistics är Sveriges största och äldsta möbeltransportör. Ett IT-intensivt logistikföretag med många affärskritiska IT-system som måste fungera väl dygnet runt. Därför har man valt att lägga ut serverdriften hos Koneo.

LGT Logistics arbetar med möbellogistik främst på den nordiska marknaden. Företaget transporterar fabriksnya möbler från tillverkare eller grossist till möbelaffärer över hela Norden. Genom partnerskapet i MACH 3000 har man även täckning över hela Europa. LGT har egen verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Litauen.

– LGT:s affärsidé utgår från att möbler är ett skadekänsligt gods, som inte lämpar sig för samlastning med annat gods eller många omlastningar, berättar Andreas Ericsson, ITansvarig, LGT Logistics.

Bland kunderna finns de flesta av branschens ledande möbelkedjor och producenter, bland annat Mio, EM, Svenska Hem och Tempur. Koncernen omsätter 850 MSEK och har 340 anställda. Tillsammans med transportörer och timanställda sysselsätter koncernen cirka 1000 personer. Huvudkontoret ligger i Tibro i Västergötland.

Namnet LGT Logistics är nytt sedan 1 februari i år, då företaget bytte namn och grafisk profil.
Men företaget har gamla anor, det startades redan på 1940-talet. Från 1970-talet har verksamheten varit fokuserad på möbeltransporter.

– Vi koncentrerar nu vår nordiska verksamhet i ett gemensamt bolag under samma namn. Vi lanserar även ett antal nya tjänster under 2012, bland annat hemleverans direkt till slutkunderna, det vill säga butiken slipper hålla möblerna i lager, berättar Andreas.

Som alla logistikföretag är LGT ett mycket IT-intensivt företag med många affärskritiska IT-system. IT-stödet har successivt utvecklats och trimmats de senaste åren i takt med att företaget har vuxit. LGT var exempelvis tidigt ute med att använda serverkonsolidering och virtualisering för att effektivisera sin IT-miljö.

– För ett år sedan stod vi inför ett vägskäl, berättar Andreas, vi behövde göra stora investeringar i såväl nya servrar som backup, kyla och reservkraft. Skulle vi fortsätta att ha egen serverdrift, eller lägga ut driften externt för att få ett mervärde och frigöra resurser?

– Vi insåg att det skulle vara ett stort steg för oss kulturellt att lägga ut IT-driften externt, vi är vana att sköta den själva och ha egen kontroll. Det fanns en oro för vad som skulle hända om det inte fungerade bra. IT är ju affärskritiskt för oss, det måste bara fungera, fortsätter han.

Under våren togs trots allt beslutet att lägga ut serverdriften externt. En förfrågan gick till fyra tänkbara leverantörer. Efter en utvärdering av leverantörer och föreslagna lösningar vann Koneo upphandlingen och ett treårigt avtal ingicks.

– Vi har mycket god erfarenhet av Koneo i Skövde sedan tidigare, det var ett viktigt argument.
Det kändes tryggt att outsourca till Koneo, vi känner ett stort förtroende, säger Andreas.

Några av punkterna på LGT:s kravlista var bättre skalskydd för infrastruktur, stabil kraftmatning, erforderlig kylning, bättre hantering av säkerhetskopiering (ca 2,5TB), patchhantering (virtualiseringsplattform och virtuella maskiner), en skalbar plattform för affärssystemet Axapta, gärna funktionsdefinierad leverans och hög kompetens vad gäller konsultresurser.

Lösningen består dels i ett antal kunddedikerade servrar som hanterar branschspecifika system, bland annat ett nytt system för tullhantering, ett nytt scanningsystem och en avancerad utskriftsmiljö.
Dels består lösningen av paketerade funktionstjänster; Koneo Backup, Koneo E-post och Koneo Brandvägg. Servrarna kör i en Citrixmiljö, vilket innebär hög tillgänglighet och säkerhet oavsett var användarna befinner sig. Driften sker vid Koneos driftcenter i Kalmar.

– Närheten, såväl geografiskt som på en personlig nivå, har alltid varit styrkan med Koneo i Skövde. Vi känner oss väl omhändertagna och får bra attention även från teamet i Kalmar eller när specialistresurser hämtas från andra Koneokontor i Sverige, säger Andreas.

– Visst har det funnits smärre inkörningsproblem. Men vi känner att de vi jobbar med är beredda att ”go the extra mile”, det finns en vilja att ge oss riktigt bra service och hjälpa oss att utveckla vårt ITstöd.
Det uppskattar vi, fortsätter Andreas.

Koneo sköter även produktförsörjning, det vill säga leverans av IT-utrustning som datorer, skrivare med mera samt licenser.

– Ökad säkerhet och skalbarhet samt att frigöra tid internt för utveckling var några av de effekter som vi ville uppnå. Det har vi gjort. Själv kan jag nu lägga mer tid på vår affärs- och tjänsteutveckling. Det har också blivit billigare än om vi skulle ha satsat på fortsatt drift i egen regi. Och vi kommer att behöva mer datakraft i framtiden, då kan vi
sänka kostnaderna ytterligare, sammanfattar en nöjd Andreas Ericsson.

Kundansvarig på Koneo i Skövde är Jan Doverfors.
Telefon: 0500-44 46 28 Mobil: 0733-57 20 28
E-post: jan.doverfors@koneo.se