Koneo får ansvar för Landstinget Västernorrlands IT-infrastruktur

Koneo Sundsvall/K2 IT har sedan tidigare ramavtal med Landstinget Västernorrland för leverans av IT-konsulttjänster samt ett helhetsåtagande för leverans av alla närstödstjänster. Nu utökas K2 IT:s åtagande med ett helhetsansvar för all IT-drift inom Landstinget Västernorrland. Avtalet löper under 1,5 + 1 år fr.o.m. 2008-09-01.

— Vi inför datoriserade journaler och måste snabbt öka servicenivån i vår IT-drift. K2 IT är en naturlig partner eftersom de kan vår verksamhet, säger Stefan Alexandersson, IT-chef för Landstinget Västernorrland.

K2 IT Solutions AB, som fr o m 1/10 ingår i Koneokoncernen, är ett Västernorrlandsbaserat IT-bolag som sedan starten 1997 har växt kontinuerligt. Idag har företaget ca 50 medarbetare och levererar heltäckande IT-tjänster till offentliga myndigheter och företag inom drift, förvaltning, utveckling och teknik.

Avtalet mellan Landstinget Västernorrland och Koneo/K2 IT är indelat i tre delområden:

Ledningsuppdrag
Ledning och styrning med ansvar för leverans av alla IT-drifttjänster till verksamheten.

Förändringsuppdrag
Att utveckla plattform, personal, processer, verktyg och avtal för att höja kvalitet och öka effektivitet.

Införande av 24x7 drift
Skapa och införa en tjänst som kan hantera 24x7 drift av verksamhetskritiska system.

Leveransen av IT-driften kommer att ske under K2 IT:s ledning med hjälp av Landstingets egen IT personal och K2 IT:s konsulter. Målet med uppdraget är att höja leveranskvalitén och effektivisera IT-driften.

— Vi har haft ett bra samarbete med Landstinget Västernorrland under många år och har god kännedom om deras IT-miljö, de krav som ställs på den och den nytta den ska leverera till verksamheten. Det är därför roligt att vi har fått detta förtroende. Det är ett ansvarsfullt uppdrag som vi ser fram emot att få genomföra, säger Erik Sonesson, VD för Koneo Sundsvall/K2 IT Solutions AB.