Magnus Ralsberg ny vd på Koneo AB

Pressmeddelande 2017-06-16

Magnus Ralsberg, vd Koneo AB

Jimmy Rylander, som varit VD på Koneo AB sedan 2015, har valt att lämna det operativa ansvaret för bolaget, men kvarstår som styrelseledamot och en av huvudägarna. Styrelsen i Koneo AB har utsett Magnus Ralsberg att efterträda som VD. Magnus har tidigare varit ekonomichef i Koneo AB och är liksom Jimmy en av huvudägarna. Magnus tillträder posten som VD från och med den 5 juni 2017.

Koneo AB förvärvades från Konica Minolta i februari 2015. Bolaget omsätter ca 230 mkr och har 140 anställda fördelade på sju kontor och är därmed Koneokedjans största medlemsbolag. Koneokedjan har totalt 24 medlemsbolag och 400 anställda.

- Från förvärvet till idag har vi genomfört en större omorganisation av bolaget under Jimmys ledning med fokus på att ta ner kostnadsbilden och har genom det arbetet skapat ett bra utgångsläge för bolaget. Nu lämnar vi den fasen och ska ta nästa steg mot tillväxt med lönsamhet.

Jag är glad för förtroendet och tycker det ska bli fantastiskt roligt och utmanande att leda Koneo AB i den fas vi nu går in i. Jag har en lång historik med bolaget även innan förvärvet som konsult och känner starkt för Koneo. Strategin är att bygga en stark säljorganisation och att komplettera det lokala erbjudandet av konsulttjänster, paketerade lösningar och hårdvaruförsörjning med centralt paketerade lösningar inom drift. Vi ska också nyttja vår erfarenhet och leveranskapacitet gentemot offentlig sektor och satsa på att vinna ett antal upphandlingar under det kommande året.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Ralsberg, vd Koneo AB, 073-326 25 46, magnus.ralsberg@koneo.se

Om Koneokedjan

Koneo – vi gör IT enklare
Koneo är en helhetsleverantör av IT- och dokumentlösningar. Vi finns alltid nära, med fler än 400 medarbetare på mer än 30 platser över hela landet. Tillsammans kan vi erbjuda det stora företagets fördelar med support, specialistkompetens och effektiva tjänster.

 

Gårdsvägen 18
169 70 Solna