Koneo vann stor upphandling inom mobilitetshantering

Pressmeddelande 2017-06-12

Mobile Device Management – hantering av mobila enheter på ett effektivt och säkert sätt – har idag hög prioritet i många organisationer och företag. I en gemensam upphandling har Landstinget Västernorrland och kommunerna i Timrå, Sollefteå, Kramfors och Härnösand valt Koneo som leverantör av en lösning inom mobilitetshantering. Avtalet löper på två + två år. Totalt är det cirka 4 500 mobila enheter som kommer att administreras i den lösning som Koneo ska leverera. 

– Vi är otroligt stolta över att vi vann denna för oss prestigefulla affär i hård konkurrens, säger Ola Holmgren, platschef, Koneo Sundsvall.

– Lösningar för mobilitetshantering behövs i alla företag och organisationer. Mobila enheter som inte hanteras på rätt sätt medför säkerhetsproblem, effektivitetsförluster och stora kostnader. En borttappad mobiltelefon med tillgång till företagskritisk information kan vålla stor skada. Förvånansvärt nog är det fortfarande få organisationer som har sådana här lösningar på plats fortsätter Ola.

Den aktuella lösningen bygger på IBM:s produkt MaaS360. Koneo kommer inom affären att leverera licenser, installation, migrering samt kringliggande tjänster kopplat till utbildning, support och specialistkonsulting under avtalsperioden. Koneos team i upphandlingsarbetet har bestått av Ola Holmgren, Micke Damm, Stefan Hedlund och Mathias Sahlander.

Mathias Sahlander, Peter Jurvàn, Ola Holmgren, Micke Damm, Stefan Hedlund

– Mobiltelefoner och surfplattor måste integreras i organisationens övriga IT-infrastruktur och hanteras på ett enhetligt sätt, något som länge har varit självklart vad gäller datorer. Vi på Koneo Sundsvall har stor erfarenhet vad gäller hantering och effektivisering av datorer och arbetsplatsnära tjänster i stora verksamheter med tusentals användare. För en tid sedan inledde vi en satsning mot att bli regionens ledande leverantör även inom mobilitetshantering, fortsätter Ola. Denna affär är ett bevis för vi är på rätt väg.

– Vi ser ett stort behov av vår kompetens kring denna typ av lösningar i alla slags verksamheter inom såväl offentlig förvaltning som privata företag. Olas kollega Peter Jurvàn med mångårig erfarenhet inom området, och numera ansvarig för Koneos MDM-erbjudande instämmer:

– Digitaliseringen går nu snabbt i hela samhället och kraven på ett mobilt arbetssätt ökar. Nya generationer av medarbetare ställer högre krav på vilka mobila enheter de vill ha, vilket gör att kunderna får en större flora av modeller som ska hanteras. Antal enheter hos företagen ökar lavinartat och det finns ett skriande behov att enkelt kunna strömlinjeforma implementationen av dessa. Idag finns många dolda kostnader kring hantering av mobila enheter. Det är dessutom svårt att kontrollera var företagets data lagras, eller vad som händer med det när medarbetare slutar. Användare hittar ofta på egna lösningar när arbetsgivaren inte kan erbjuda lösningar som uppfyller de anställdas behov. Gränsen mellan jobb och privatliv har sedan länge börjat suddats ut, vilket gör att företagets data kan spridas på fler ställen som företagen får svårt att kontrollera, säger Peter.

– En annan viktig fråga är att det ökade utbudet av mobilappar som kan effektivisera verksamheten även skapar behov av att effektivt kunna säkerställa att alla medarbetare har tillgång till rätt applikation och snabbt kunna distribuera uppdateringar på ett kontrollerat sätt, säger Mathias Sahlander, seniorkonsult hos Koneo Sundsvall.

– Även direktiven kring GDPR – EU:s nya dataskyddsförordning som införs 25 maj 2018 – ställer högre krav på mobilhanteringen inom en verksamhet för att kunna säkerställa användarnas personliga data. Detta görs exempelvis genom att inte lagra användardata på någon server i molnet utan detta hanteras i en säker container på enheten som sådan. Containern är en säker och policystyrd area på enheten som IT-avdelningen kan kontrollera, där allt data är krypterat och skyddat. Tack vare detta kan vi även särskilja personlig och företagsdata på ett enkelt sätt, samt att vi ger möjlighet att enkelt radera all data på en borttappad enhet. Detta gör det också enkelt att använda sig av s.k. BYOD enheter. Då vi aldrig behöver se eller påverka användarens personliga data.

– Det finns många typer av säkerhets- och integritetsaspekter som en verksamhet måste kunna hantera redan idag och kraven kommer öka ytterligare framåt, GDPR är bara en av orsakerna. Våra tjänster och lösningar inom mobilitetshantering innehåller funktionalitet som ger stora möjligheter att på olika sätt effektivisera och öka säkerheten. Exempelvis att utifrån en geografisk position kunna styra hur och var en mobilkamera får användas, att en obehörig inte kan fotografera och filma inne på en vårdavdelning eller att man centralt kan spärra en applikation för t.ex journalhantering när den anställde befinner sig utanför arbetsplatsen fortsätter Stefan Hedlund, seniorkonsult och affärsutvecklare på Koneo.

– Koneos strategi är att finnas lokalt och verka nära våra kunder. Närhet till och kunskap om våra kunder i kombination med den samlade kompetens, erfarenhet, servicevilja och kundfokus vi har genom våra 46 medarbetare Västernorrland utgör fundamentet till att vara en bra och pålitlig leverantör med missionen att hjälpa våra kunder att lyckas, säger Ola Holmgren.

Kundansvarig i Sundsvall är
Ola Holmgren, Platschef. Telefon: 060-190509
Micke Damm, Säljchef. Telefon: 060-190505

 

Om Koneokedjan

Koneo – vi gör IT enklare
Koneo är en helhetsleverantör av IT- och dokumentlösningar. Vi finns alltid nära, med fler än 400 medarbetare på mer än 30 platser över hela landet. Tillsammans kan vi erbjuda det stora företagets fördelar med support, specialistkompetens och effektiva tjänster.

Läs mer på koneo.se

För mer information, vänligen kontakta:
Ola Holmgren, platschef, Koneo Sundsvall Telefon: 060-190509
Micke Damm, säljchef, Koneo Sundsvall Telefon: 060-190505

För generella frågor om Koneokedjan går det även bra att kontakta:
Mia Åslander, marknadschef Koneokedjan Telefon: 076-188 91 77, 08-514 843 34

Gårdsvägen 18
169 70 Solna