Koneo levererar till Skaraborgskommuner

Pressmeddelande 2017-02-16

Jan Doverfors, säljchef. Koneo Skaraborg

Falköpings, Karlsborgs och Tidaholms kommuner inklusive kommunala bolag har gått samman i en IT-upphandling avseende IT-produkter och tjänster. Upphandlingen vanns av Koneo Skaraborg. Avgörande faktorer var pris, serviceorganisation och referenser. Avtalet är på ett år med möjlighet till förlängning i ytterligare 3 år. Värdet på avtalet är cirka 17 miljoner kronor per år.

– Det här en stor och viktig affär för oss. Vi är glada över förtroendet och ser fram emot ett givande samarbete med kommunerna och de kommunala bolagen, säger Jan Doverfors, försäljningschef Koneo Skaraborg.

Koneo kommer att tillhandahålla IT-produkter som datorer och surfplattor samt tillbehör som bildskärmar, tangentbord med mera. Produktförsörjningen kompletteras av IT-tjänster enligt ett särskilt koncept där Koneo erbjuder sig att sköta allt kringarbete som krävs vid leverans och installation av nya datorer och surfplattor. Koneo sköter avemballering, stöldmärkning, imageladdning samt leverans och återtagande av befintlig utrustning.


– Hanteringen av nya och uttjänta IT-produkter tar mycket tid i en organisation, tid som IT-avdelningen hellre vill lägga på andra mer värdeskapande frågor. Det här tjänstekonceptet avlastar och frigör tid för IT-avdelningarnas egen personal, vilket gör att de kan koncentrera sig på exempelvis utvecklingsfrågor och användarsupport, säger Jan Doverfors. Koneo Skaraborg har 15 medarbetare med kontor i Skövde, Falköping och Lidköping och omsätter cirka 43 miljoner kronor.

– Vi är en helhetsleverantör av IT- och dokumentlösningar och vår ambition är att göra IT enklare för våra kunder. Vi strävar efter att hålla en hög servicenivå och finnas nära våra kunder och vi märker att kunderna uppskattar vårt arbetssätt, säger Jan Doverfors.

Om Koneokedjan Koneo – vi gör IT enklare
Koneo är en helhetsleverantör av IT- och dokumentlösningar. Vi finns alltid nära, med fler än 400 medarbetare på mer än 30 platser över hela landet. Tillsammans kan vi erbjuda det stora företagets fördelar med support, specialistkompetens och effektiva tjänster. Läs mer på koneo.se

För mer information, vänligen kontakta:
Jan Doverfors, säljchef Koneo Skaraborg.
Telefon direkt och mobil: 0500-44 46 28

För generella frågor om Koneokedjan går det även bra att kontakta:
Mia Åslander, marknadschef Koneokedjan
Telefon: 076-188 91 77, 08-514 843 34

Gårdsvägen 18
169 70 Solna