Koneo levererar till Hälsingekommunerna

Pressmeddelande 2017-02-02

I slutet av 2016 upphandlades multifunktionsskrivare för några av Hälsingekommunerna och ett nytt avtal trädde i kraft i december. Som vinnare i upphandlingen stod Koneo i Söderhamn och Konica Minolta som kommer att förse de fem kommuner och ett stort antal kommunala bolag som ingår i avtalet med multifunktionsskrivare och tillhörande service och support.

– Det här är ett viktigt avtal för oss och vi är mycket stolta över förtroendet. Vi har nu varit ute och träffat de lokala inköparna och fått bra respons. Vi ser fram emot att hjälpa dem och deras verksamheter att få effektivare, säkrare och miljövänligare utskrifter, säger Bo Eriksson, VD för Koneo Söderhamn.

(På bilden syns från vänster: Björn Jonsson – Konica Minolta, Stefan Björgården –
Konica Minolta, Markku Kautto – Konica Minolta, Bo Eriksson – Koneo Söderhamn,
Anna Andersson – Inköp Gävleborg, Anton Kjellin – Koneo Söderhamn)

Koneo Söderhamn är återförsäljare för Konica Minolta, en av världens ledande leverantörer av lösningar, tjänster och produkter inom dokumenthantering. Svenska Konica Monica har sitt huvudkontor i Kista.

– Vårt samarbete med Koneo Söderhamn har utvecklats mycket under åren, det känns jätteroligt att vi nu får en möjlighet att ytterligare arbeta in oss i Hälsingland, säger Markku Kautto, Återförsäljarrepresentant på Konica Minolta.

För Koneo betyder samarbetet med Konica Minolta mycket och det här avtalet ger nya möjligheter.

– Vi har gått från att förut ha flera leverantörer till att vi idag enbart är återförsäljare för Konica Minolta, mycket på grund av att Konica Minolta erbjuder driftsäkra produkter med hög utskriftskvalitet.

I samband med att avtalet nu har trätt i kraft kan Koneo gå ut och rekrytera ytterligare personal för att ta hand om logistik och leveranser och för att kunna behålla samma service till de befintliga kunderna.

– Det är viktigt för oss att kunna ge kunderna bra service och att de får vad de förväntar sig. Därför behöver vi ha mer personal på plats och köper även in nya fordon för att smidigt och enkelt själva kunna sköta leveranserna och kunna erbjuda miljöretur/ avveckling av befintliga maskiner på ett miljövänligt sätt, säger Bo Eriksson.

Förutom driftsäkerhet är miljö en aspekt som varit viktig i upphandlingen och hårda skallkrav har ställts just för att säkra miljöhänsynen. Kraven på ”säkra utskrifter”, dvs utcheckning och utskrift av sina till maskinen skickade dokument på plats vid skrivaren, ställdes både av miljöhänsyn för att komma ifrån högar av alla de utskrifter som aldrig hämtas från maskinen och av säkerhetsskäl så att utskrifter inte ska kunna förväxlas eller ses av obehöriga. De skarpa krav på nya standarder för elektronisk arkivering av filer/dokument för lång tid framöver lever också Konica Minoltas/Koneos maskiner upp till.

– Vi ser fram emot ett givande och för oss också administrativt underlättande samarbete under den kommande avtalstiden, säger Anna Andersson, upphandlare på Inköp Gävleborg.

Om Koneokedjan
Koneo – vi gör IT enklare
Koneo är en helhetsleverantör av IT- och dokumentlösningar. Vi finns alltid nära, med fler än 400 medarbetare på mer än 30 platser över hela landet. Tillsammans kan vi erbjuda det stora företagets fördelar med support, specialistkompetens och effektiva tjänster. Läs mer på koneo.se

För mer information, vänligen kontakta:
Bo Eriksson, VD, Koneo Söderhamn
Telefon: 0703-606808, 0270-428861

Anna Andersson, upphandlare, Inköp Gävleborg
Telefon: 010 – 471 30 08

För generella frågor om Koneokedjan går det även bra att kontakta:
Mia Åslander, marknadschef Koneokedjan
Telefon: 076-188 91 77, mia.aslander@koneo.se

Gårdsvägen 18
169 70 Solna