”Aktivitetsbaserade kontor blir allt mer populärt”

Jenny Gustavsson är affärsutvecklare och produktchef för mobila enheter på HP Inc. Jenny har jobbat på HP i snart tio år och sett trender komma och gå.

Jenny, hur ser du på Koneo som partner?
– Koneokedjan är en väldigt viktig partner till oss. Koneo har goda kundkontakter runt om i landet och är experter på kundernas behov. Våra produkter och tjänster är en del av de lösningar som levereras till dessa kunder, men vi kan inte göra det på egen hand.

Jenny Gustavsson, HP Inc

Du har jobbat på HP i snart tio år, är det stor skillnad nu när ni är uppdelade i två företag, HP INC. och Hewlett Packard Enterprise?
– Den stora skillnaden och fördelen är att vi i HP INC. nu kan fokusera helt på våra produkter och tjänster. Tydligare fokus i respektive företagsdel var ju en anledning till delningen av det tidigare jätteföretaget och det har verkligen blivit bra, exakt som det var tänkt.

Vilka är det viktigaste Trenderna det närmaste året?
– Dels att det aktivitetsbaserade helt flexibla kontoret blir alltmer vanligt och populärt. Vi på HP har de mobila lösningar som gör denna typ av kontor möjligt. Dels att inom sex-tolv månader kommer Windows 10 att införas i de flesta företag och organisationer, vilket ger många nya möjligheter. Vad gäller produkterna får vi nu se ett genombrott för touch-produkter på bred front även i företagsvärlden. Exempelvis vår nya Elite X3 som är både en dator och en mobiltelefon i samma device. Man kan se den som en pc som man kan ringa från, eller en bra specad telefon som helt kan ersätta pc:n. Intresset för Elite X3 är stort och många testar och utvärderar den just.

Lever du och HP som ni lär vad gäller aktivetbaserade kontor?
– Ja det tycker jag, jag planerar var jag ska jobba ska helt beroende på vad jag ska jobba med. Idag exempelvis har jag flera telefonmöten med Europa och denna telefonintervju med dig. Då behöver jag inte åka in till kontoret utan jobbar hemma. Jag bor dessutom på en ö, Tranholmen som ligger utanför Lidingö, så jag åker med egen båt och sedan bil för att ta mig till jobbet. Det är skönt att slippa denna pendling vissa dagar. Vi på HP har alltid jobbat mycket hemifrån, eller från andra ställen utanför kontoret där man kan jobba ostört och trivs. Det är en självklarhet för oss och vi har de arbetsprocesser och de tekniska lösningar som krävs för att vi ska kunna jobba så här på ett effektivt och säkert sätt. Till kontoret åker jag främst om jag har möten, eller för att jag vill träffa kollegorna med den energi och stimulans som det ger. Jag brukar känna så, ”jag åker in till kontoret idag för att stimulansens skull”.

Idéerna om mer flexibla arbetsplatser och kontor har ju funnits ett tag och anammats av vissa företag. Men många företag fortsätter vanemässigt att jobba som de alltid har gjort. Vad beror det på?
– Det beror på många faktorer, det handlar framför allt om att arbetsprocesserna och IT-lösningarna måste stödja ett aktivitetsbaserat arbetsätt fullt ut. Vissa företag har detta på plats medan andra inte har kommit lika långt.

– Jag tror även att många fortsätter att jobba som de har gjort tidigare av ren slentrian. Medarbetarna pendlar till kontoret varje dag fast de hellre skulle vilja jobba hemma eller på någon annan plats några dagar i veckan och slippa arbetsresor och köer. De tror kanske att chefen förväntar sig att de ska vara på kontoret. Men vad chefen vill är ju att medarbetarna presterar på topp och når sina mål.

– När man frågar folk var de jobbar mest effektivt, var de får mest gjort, vilken som är deras favoritarbetsplats är det få som säger kontoret. Många har en favoritarbetsplats någon helt annanstans, på sitt stamcafé nära hemmet kanske. Så varför jobbar de inte där oftare? De tekniska lösningarna för att jobba mobilt utanför kontoret lika smidigt och säkert som på kontoret är inget problem idag.

– Men när man inför ett helt aktivitetsbaserat kontor – där ingen har eget skrivbord och det inte finns arbetsplatser till alla därför att alla inte förväntas vara på kontoret samtidigt – då är det viktigt att tänka till ordentligt när kontoren designas. Det är extremt viktigt att skapa tillräckligt med tysta zoner där man kan jobba ostört när detta krävs. Samtidigt behövs det gott om informella mötesytor med sköna möbler där man kan samlas och ha spontana möten utan att boka en tid en mötesrum. De här behoven underskattades ofta förr tror jag, vilket medförde att vissa kontor inte fungerade så bra. Men i de flesta moderna kontor som byggs idag har man bra koll på det här och vi ser att aktivitetsbaserade helt flexibla kontor blir alltmer vanligt och populärt. En faktor som driver den här utvecklingen är att de unga välutbildade nittotalister som kommer ut i arbetslivet idag tycker att det är självklart att jobba så här. De kan inte tänka sig något annat.


Gårdsvägen 18
169 70 Solna