7 lärdomar från unga agila företag när det gäller tillväxt

De unga, agila företagen gör en hel del annorlunda. De styrs av snabba, handlingskraftiga ledare, man har ofta startat med en avskalad version av produkten för att i nästa steg skala upp. Vad som förenar företagen i artikeln är utnyttjandet av IT. De har byggt sina tjänster helt baserat på den snabba digitala teknik som erbjuds idag, vilket skapat möjligheten att växa så snabbt som de har gjort

Läs merlänk till annan webbplats

Gårdsvägen 18
169 70 Solna