90-talister väljer arbetsplats utefter IT-miljö

Generation Y är krävande. Men samtidigt de som kommer att säkra er tillväxt och konkurrenskraft i flera decennier framåt. Hur kan du säkerställa att just din arbetsplats får in rätt person och kompetens? Mycket tyder på att det är just IT-miljön som kommer spela en avgörande roll. Flexibla arbetstider och -miljöer, moderna datorer/telefoner, arbetet bör kunna utföras på andra ställen än kontoret och kommunikation och samarbete bör undersödjas av IT.
Läs merlänk till annan webbplats om hur du lockar den innovativa och högkompetenta generation Y till ditt företag.

Gårdsvägen 18
169 70 Solna