Därför lägger IT grund för företagets tillväxt

Digitaliseringen och användningen av IT förändrar förutsättningar och villkor för tillväxt och konkurrenskraft. Helt plötsligt kan agila aktörer utkonkurrera gamla, traditionella företag. För små och medelstora företag är IT en fantastisk möjlighet.

Läs merlänk till annan webbplats

Gårdsvägen 18
169 70 Solna