Bollebygds kommun inför ny digital dokumenthanteringslösning

Pressmeddelande 2016-06-30

Bollebygds kommun tar ett helhetsgrepp för att digitalisera dokumenthanteringen. Den nya lösning som ska införas ger en säkrare, mer effektiv och mer miljövänlig dokumenthantering i kommunen. Lösningen som levereras av Koneo Borås och Konica Minolta innebär bland annat att alla befintliga skrivare och kopiatorer byts ut mot ett 35-tal moderna och miljövänliga multifunktionsmaskiner för utskrifter, kopiering och scanning.

– För cirka ett år sedan påbörjades en stor omläggning av vår IT-infrastruktur, vilket innefattade en översyn av vår dokumenthantering och vårt framtida behov vad gäller utskrifter, kopiering och scanning. Vi gjorde därefter en upphandling inom vårt ramavtal där Koneo Borås och Konica Minolta valdes som leverantör av dokumenthanteringslösningar, berättar Klas Höglund, IT-strateg Kommunstyrelseförvaltningen, Bollebygds kommun.

– Vårt mål är en smidig och väl fungerande dokumenthantering i alla avseenden, inte minst säkerheten är viktig eftersom många dokument som vi hanterar i vår verksamhet är sekretessbelagda och inte får hamna i fel händer, fortsätter han.


– Därför har vi valt att ta ett helhetsgrepp om vår dokumenthantering och införa en ny standardiserad digital lösning. Den innebär bland annat att vi byter ut alla gamla befintliga skrivare och kopiatorer och ersätter dem med ett 35-tal moderna och miljövänliga multifunktionsmaskiner från Konica Minolta för utskrifter, kopiering och scanning.

En s.k. pull-print-lösning installeras, vilket innebär att användaren identifierar sig vid vald maskin och hämtar sina utskrifter. Utskrifter blir därmed inte bortglömda i skrivaren och man slipper säkerhetsproblem som kan uppstå om dokument hamnar hos fel person. Den nya lösningen innebär en säkrare och mer effektiv dokumenthantering, vilket även går hand-i hand med omsorg om miljön. Man räknar med att det blir färre utskrifter, minskad pappersåtgång och lägre kostnader.

– Kommunen vill kunna hantera dokument digitalt i så hög utsträckning som möjligt, men vi får in mycket dokument i pappersformat som vi först måste scanna in i våra system. Nu blir detta enklare för våra användare. Vi har en stark efterfrågan från verksamheten på en modern digital dokumenthanteringslösning, så det känns bra att vi nu har kommit igång med införandet, säger Klas Höglund.

– Vi har haft en brokig skara av olika sorters skrivare och kopiatorer och olika typer av avtal, vilket inte är optimalt ekonomiskt och hanteringsmässigt. Med vår nya enhetliga dokumentlösning skapar vi ordning och reda och ger verksamheten bättre verktyg som underlättar deras arbete, fortsätter han.

– Vi är mycket nöjda med Koneo Borås, det är en kompetent, tydlig och ärlig leverantör som vi känner förtroende för. Vi är också nöjda med Konica Minoltas maskiner och lösningar som är prisvärda och har en tydlig miljöprofil, säger Klas Höglund.

Om Bollebygds kommun Bollebygd ligger naturskönt mitt emellan Göteborg och Borås, nära Landvetter flygplats. Det är en expansiv kommun med en stark framåtanda och stora utvecklingsmöjligheter. Antalet invånare är cirka 8 900 och ökar stadigt, i takt med att nya bostadsområden och lägenheter byggs.

Om Koneokedjan

Koneo – vi gör IT enklare
Koneo är en helhetsleverantör av IT- och dokumentlösningar. Vi finns alltid nära, med fler än 400 medarbetare på mer än 30 platser över hela landet. Tillsammans kan vi erbjuda det stora företagets fördelar med support, specialistkompetens och effektiva tjänster. Läs mer på koneo.selänk till annan webbplats

För mer information, vänligen kontakta:
Klas Höglund, IT-strateg Kommunstyrelseförvaltningen
Bollebygds kommun, telefon: 033-430 55 35
Christian Trapp, kundansvarig Koneo Borås, telefon: 0702-775 881

Gårdsvägen 18
169 70 Solna