Koneo fick fina utmärkelser i kundundersökningen Custice Awards 2016

Pressmeddelande 2016-04-18

Custice Awards är Sveriges största undersökning om kundnöjdhet i ett antal branscher. Koneo vann kategorin "bästa IT-strateg i Sverige”, sammanställningen innehåller 6 924 svar om hur nöjda företagen är med sin IT-strateg gällande företagskännedom, närvaro, kostnadseffektivitet, relation och proaktivitet. Koneo vann även kategorin ”bästa service dokumenthantering i Sverige”, som baseras på 14 380 svar. Koneo fick dessutom utmärkelsen ”bästa lokala dokumenthanteringsleverantör” i fyra län, vinnarna är Koneo Sundsvall, Koneo Gävle, Koneo Visby och Koneo Jönköping.

– Vi är otroligt glada och stolta över detta fina betyg från kunderna. Koneo har alltid varit starka lokalt och vi satsar på att hålla en hög servicenivå, den lokala närheten och proaktiviten är vårt signum. Vi är lyhörda och arbetar hårt för att leverera det våra kunder behöver och efterfrågar. Det har vi gjort i 30 år och det kommer vi att fortsätta att göra, säger Mathias Linder, COO Operativ chef, Koneo Centralt. Han fortsätter:

– Koneo är en helhetsleverantör av IT- och dokumentlösningar med ambitionen att göra IT enklare för våra kunder. Liksom många av våra kunder är vi själva småföretagare och entreprenörer och vi är duktiga på att förstå deras behov och föreslå rätt lösningar.

– Digitaliseringen går fort nu och det finns enorma möjligheter att effektivisera och skapa ny affärslogik i de flesta branscher. Smarta centraliserade tjänster, molntjänster, är idag en självklar del i alla företags IT-strategi. Men det är samtidigt viktigare än någonsin med kompetent och snabb lokal rådgivning, service och support. Kunderna vill ha snabb hjälp när det behövs, det ger trygghet, säger Mathias Linder.

Om Koneokedjan
Koneo – vi gör IT enklare
Koneo är en helhetsleverantör av IT- och dokumentlösningar. Vi finns alltid nära, med fler än 400 medarbetare på mer än 30 platser över hela landet. Tillsammans kan vi erbjuda det stora företagets fördelar med support, specialistkompetens och effektiva tjänster. Läs mer på koneo.se

För mer information:
Mathias Linder, COO Operativ chef, Koneo Centralt
mathias.linder@koneo.se
070-639 64 05

Gårdsvägen 18
169 70 Solna