Microsoft och Koneo stärker partnerskapet

Pressmeddelande 2016-03-16

Som ett led i Koneokedjans kraftiga satsning på drifttjänster och molntjänster har Koneo fördjupat partnerskapet med Microsoft. Koneo är nu Silverpartner inom lösningsområdena Hosting och Datacenter och Guldpartner inom Small and Midmarket Cloud Solutions samt Midmarket Solution Provider.

– Vi har god tillväxt inom drifttjänster och molntjänster och Microsofts produkter och lösningar är en viktig del av vår affär, säger Pär Björkander, CTO, Koneo.

– Nu fördjupar vi partnerskapet med Microsoft, vi har bland annat stärkt vår kompetens inom molnlösningar och är nu certifierade inom såväl hosting, datacenter och publika molnlösningar. Det ligger rätt i tiden för dagens intressanta möjligheter med hybridösningar som är en kombination av traditionell IT-drift och publika molnlösningar. Det här stärker vår position på marknaden, fortsätter Pär.

– Koneos styrka är att vi finns nära våra kunder och bygger långsiktiga kundrelationer lokalt över hela landet. Vi är lyhörda och arbetar hårt för att leverera det våra kunder behöver och efterfrågar. Tillsammans med strategiska samarbetspartners som Microsoft bygger vi ett starkt erbjudande med lösningar som motsvarar kundernas förväntningar, säger Mathias Linder, COO, Koneo Centralt.

Om Koneokedjan

Koneo – vi gör IT enklare

Koneo är en helhetsleverantör av IT- och dokumentlösningar. Vi finns alltid nära, med fler än 400 medarbetare på mer än 30 platser över hela landet. Tillsammans kan vi erbjuda det stora företagets fördelar med support, specialistkompetens och effektiva tjänster.

För mer information, vänligen kontakta:
Pär Björkander, CTO, Koneo
par.bjorkander@koneo.se
070-5795345

Mathias Linder, COO Operativ chef, Koneo Centralt
mathias.linder@koneo.se
070-639 64 05

Gårdsvägen 18
169 70 Solna