Mim Andersson utsedd till arbetande styrelseordförande för Koneokedjans marknadsbolag

Pressmeddelande 2015-10-26

Mim Andersson

Mim Andersson är sedan januari 2015 platschef för Koneo Linköping och är även verksam som vd i det egna konsultföretaget Naithon Event AB. Hon har mer än 20 års erfarenhet från Elmia, ett av nordens största mäss- och mötesföretag, där hon har haft ett flertal chefsposter bland annat t.f. vd, divisionschef och affärsområdeschef för Elmia Meetings. Mim har även varit ordförande i samarbetsorganisationen Stora Möten NÄTVERK och styrelseledamot i Destination Jönköping.

– Mim Andersson är en erfaren och rutinerad kraft med bred erfarenhet från näringslivet. Hon är strukturerad, drivande och resultatinriktad. Mim känner Koneokedjan väl, dels från sin roll som platschef för Koneo Linköping, dels eftersom hennes man har drivit Koneobolag i många år. Hennes kompetens och erfarenhet vad gäller strategi- och verksamhetsutveckling är värdefull för oss i Koneokedjan i den utvecklings- och tillväxtfas där vi nu befinner oss, säger Fredrik Nilsson, vd för Koneo Uppsala och sammankallade i styrelsen för Koneokedjans marknadsbolag.

– Exempelvis kan Mim bidra med värdefulla erfarenheter från sin tid som ordförande i samarbetsorganisationen Stora Möten NÄTVERK, som består av Sveriges största kongress-företag. Där handlade hennes uppdrag om att med gemensamma insatser skapa mer affärer för medlemsföretagen. Detta är också hennes uppdrag inom Koneokedjan, fortsätter Fredrik.

– Det här är en stor utmaning och det är med stor respekt som jag har åtagit mig det här uppdraget. Det finns många duktiga och framgångsrika entreprenörer inom Koneokedjan.
Koneo är en värdestyrd organisation där entreprenörsanda, enkelhet, kundnärhet och hög servicenivå är ledstjärnor. Det ska vi bygga vidare på, säger Mim Andersson, arbetande styrelseordförande, Koneokedjans marknadsbolag.

– Tillsammans ska vi vidareutveckla Koneokedjan, vi ska växa och skapa mer affärer för Koneoföretagen. Koneos vision är att vi ska vara bäst lokalt och starka centralt. Vi är väldigt starka lokalt på många orter. Men vi ska också bli starkare centralt, vi ska tillsammans ta tillvara den samlade kraften i Koneokedjan på ett bättre sätt och använda våra stordriftsfördelar bättre så att vi kan växa och skapa mer affärer, fortsätter Mim Andersson.

Om Koneokedjan
Koneo gör IT enklare. Vi finns alltid nära, Koneokedjan har ett trettiotal kontor över hela landet. Vår ambition är att vara bäst lokalt – den bästa leverantören av IT på alla de platser i landet där vi finns. Dessutom kan vi erbjuda det stora företagets fördelar med support, specialistkompetens och effektiva tjänster.

För mer information, vänligen kontakta:

Mim Andersson, arbetande styrelseordförande, Koneokedjans marknadsbolag
Telefon: 0705-94 62 62

Fredrik Nilsson, vd Koneo Uppsala och sammankallade i styrelsen för Koneokedjans marknadsbolag.
Telefon: 073-357 21 60

Gårdsvägen 18
169 70 Solna