Koneokedjan bildar nytt gemensamt marknadsbolag

Pressmeddelande 2015-05-22

Operativ chef för Koneo Marknad – Koneokedjans marknadsbolag är Mathias Linder. Mathias var tidigare Partneransvarig i Koneo AB, Koneokedjans största medlemsföretag. Koneokedjan finns över hela landet med ett trettiotal kontor.

Koneo Marknad -
Koneokedjans marknadsbolag ansvarar för:
• Att stödja och utveckla Koneokedjan
• Att utveckla och vårda varumärket Koneo
• Att utveckla Koneokedjans gemensamma erbjudande
• Koneokedjans avtal och relationer med leverantörer och partners
• Koneo Webshop och annat gemensamt affärsstöd
• Centrala upphandlingar där Koneokedjan agerar gemensamt

– Vi är inne i en process där vi gemensamt vidareutvecklar Koneokedjan. Vi ska utveckla nya tjänster och lösningar som skapar mervärde för våra kunder och vi ska öka vår försäljning. Som ett led i detta arbete har vi bildat ett nytt, mer decentraliserat marknadsbolag, där kraften och engagemanget i alla kedjans medlemsföretag tas tillvara på bästa sätt, säger Mathias Linder, Operativ chef för Koneo Marknad.

– Det finns ett fantastiskt entreprenörsdriv i alla Koneobolagen, ett starkt kund- och säljfokus. Vi finns nära våra kunder och deras verksamheter, vilket ger oss en väldigt stark ställning lokalt på många orter. Det finns mycket goda förutsättningar för Koneokedjan att växa, det var mitt intryck när jag kom in i kedjan för ett år sedan och det intrycket har verkligen förstärkts sedan dess, säger Mathias Linder.

– Det känns bra att vi nu har Koneokedjans gemensamma marknadsbolag på plats. Nu ska vi bygga ”Koneokedjan 2.0” – en starkare och mer decentraliserad kedja. Det finns en stark vilja hos medlemsföretagen att vi gemensamt ska vidareutveckla Koneokedjan nu när vi åter är en leverantörsoberoende kedja. Vi ska stärka vårt gemensamma kunderbjudande och varumärket Koneo, säger Jimmy Rylander, vd för Koneo AB, Koneokedjans största medlemsföretag med kontor i åtta städer.

Koneo AB förvärvades av Konica Minolta 1 mars i år av Jimmy Rylander och tre andra delägare.

– Rikstäckande Koneokedjan bildades 2002. När det utökade Koneo AB bildades 2008 var tanken att ett starkare centralt moderbolag skulle fungera som en motor för hela kedjan. Att Koneo AB då hade en central marknadsavdelning som servade hela kedjan var logiskt. Men idag ser situationen annorlunda ut, säger Jimmy Rylander.

Om Koneokedjan
Koneo gör IT enklare. Vi finns alltid nära, Koneokedjan har ett trettiotal kontor över hela landet. Vår ambition är att vara bäst lokalt – den bästa leverantören av IT på alla de platser i landet där vi finns. Dessutom kan vi erbjuda det stora företagets fördelar med support, specialistkompetens och effektiva tjänster.

För mer information, vänligen kontakta:
Mathias Linder

Operativ chef Koneo Marknad – Koneokedjans marknadsbolag
Tel: 070-639 64 05

Jimmy Rylander
vd Koneo AB
Tel: 070-664 99 94

Gårdsvägen 18
169 70 Solna