Konica Minolta säljer Koneo AB till tidigare ägare

Pressmeddelande 2015-03-06

Fyra år efter förvärvet säljer nu Konica Minolta Koneo AB till de tidigare ägarna Jimmy Rylander, Stefan Andersson och Björn Hagner. Dessa tre görs sällskap av Magnus Ralsberg som också går in som delägare. Efter affären kommer Konica Minolta fortsätta vara en viktig leverantör och samarbetspartner för Koneo.

Koneo AB har i dag 9 helägda kontor. De nya ägarna har för avsikt att tillsammans med den lokalt ägda Koneokanalanen utveckla Koneokonceptet och skapa tillväxt. Koneo kommer fortsatt vara lokalt drivna med stöd av ett nytt gemensamt marknadsbolag.

Efter en urvalsprocess, från säljarnas sida, föll valet på den nya ägargruppen som är övertygade om att förvärvet kommer att ge Koneo och Koneokedjan möjligheten att ytterligare utveckla och stärka Koneokonceptet.

Koneos styrka är vårt entreprenörsdriv, vår lokala närvaro och Koneokedjan. Vi har en unik kompetens och position på marknaden som vi nu ska förvalta och utveckla, säger Jimmy Rylander, VD i Koneo AB.

Trots att Konica Minolta och Koneo AB nu skiljs åt kommer samarbetet och utbytet mellan bolagen fortsätta. Bland annat är samarbetet inom Dokument och Managerade IT-tjänster fortsatt en hörnsten i båda verksamheter.

– Jag tycker att Koneo AB står inför spännande utmaningar och möjligheter. Alla duktiga medarbetare tillsammans med vår erfarenhet att driva verksamhet ger oss goda förutsättningar att återigen bygga ett framgångsrikt företag, säger Jimmy Rylander.

Verksamheten togs över av de nya ägarna den 1 mars.

Koneo gör IT enklare. Vi finns alltid nära, på mer än 40 platser över hela landet. Vår ambition är att vara den bästa leverantören av IT på alla de platser i landet där vi finns. Dessutom kan vi erbjuda det stora företagets fördelar med support, specialistkompetens och effektiva tjänster. Koneo är en del av Konica Minolta. Läs mer på koneo.se

För mer information, vänligen kontakta:

Jimmy Rylander, Vd Koneo AB, 070-664 99 94 , Jimmy.rylander@konicaminolta.se

Victor Melander, Konsult Spotlight PR, 0707-88 39 55, victor.melander@spotlightpr.se

Gårdsvägen 18
169 70 Solna