Print som tjänst sänker utskriftskostnaderna med två miljoner kronor per år.

Pressmeddelande 2015-01-19

Sundsvalls kommun införde print som tjänst för två år sedan. Konceptet innebär att utskrifter och kopiering levereras som en tjänst där de interna kunderna betalar ett fast pris per enhet/klick. Kunderna behöver inte tänka på maskininköp, service, beställning av toner etc., allt ingår i tjänsten.

– Efter övergången till print som tjänst minskade vi totalkostnaden för kommunens utskrifter med 2 237 942 kronor, en minskning på 21,6 procent. Koldioxidutsläppen minskade med 89,9 ton, en minskning på cirka 20 procent, sägerJoel Tostar, IT-chef i Sundsvalls kommun.

Effekterna efter införandet består, vi ska uppnå besparingar på cirka två miljoner kronor per år och det gör vi. Trots besparingarna skulle vi ha minst lika nöjda användare var målet och det har vi, kundnöjdheten har enligt våra NKI-mätningar ökat med 3,3 procent. Vi har lagt stor vikt vid att användarna ska tycka att de får en bra tjänst, fortsätter Joel Tostar.

Sundsvalls kommun har cirka 300 verksamheter med cirka 20 000 användare (vara cirka 50 procent elever) och totalt cirka 7000 tillsvidareanställda. Koncernen består dels av kommunala basverksamheter som skolan, förskolan, äldreomsorg, socialtjänst etc., dels av kommunala bolag som MittSverige Vatten och Sundsvall Energi.

– Våra verksamheter får själva välja vilken typ av printtjänst de vill ha inom det övergripande konceptet. Vi på IT-service hjälper dem och vi gör en analys för varje enskild kund. Sedan kravställer vi mot vår leverantör Konica Minolta | Koneo, säger Joel Tostar.

Genom att samordna all hantering av utskrifter och kopiering och lägga ut fler delar på en extern leverantör kan Sundsvalls kommun effektivisera, förbättra servicen till användarna, sänka kostnaderna, öka miljöhänsynen och avlasta IT-avdelningen.

– Det har gått bra och vi är väldigt nöjda. Det här är resultatet av ett nära samarbete mellan oss och Konica Minolta | Koneo. Tillsammans skapar vi leveransen ut till våra gemensamma kunder, användarna ute i kommunens olika verksamheter, Joel Tostar.

– Konica Minolta | Koneo har rätt fokus, de förstår konceptet print som tjänst och vad vi ville uppnå. Det var en viktig anledning till att vi valde dem som leverantör. De har också den tekniska IT-kompetensen som krävs och vi hade goda erfarenheter av dem från tidigare projekt där de har anlitats. Vi har ett ömsesidigt ansvar och drivs av samma mål – att skapa bra tjänster, spara pengar och få nöjda kunder, fortsätter Joel Tostar.

– Jag kan absolut rekommendera andra stora organisationer med många användare att införa print som tjänst. Men mitt råd är att göra det systematiskt och på ett strukturerat sätt, det vinner man på. Försök inte att ta genvägar för att försöka snabba på processen, det leder bara till problem. Gör det – gör det ordentligt – gör det rätt!, summerar Joel Tostar.

Om Konica Minolta | Koneo

Konica Minolta | Koneos affärsidé är att vi utvecklar, bygger och underhåller IT- och dokumentlösningar för våra kunder. Vi skapar värde genom att vara nära våra kunder, bygga långsiktiga relationer och föreslå innovativa lösningar.

Konica Minolta | Koneo har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Vänersborg, Jönköping, Kalmar, Visby, Norrköping, Linköping, Falun, Sundsvall och Luleå. Genom samarbetet i Koneokedjan med fristående Koneoföretag på ytterligare cirka 25 platser är vi rikstäckande.

För mer information, vänligen kontakta:

Joel Tostar, IT-chef, Sundsvalls kommun, 060-658 68 41

Ola Holmgren, Koneo Sundsvall, 060-19 05 09

Gårdsvägen 18
169 70 Solna