MittLivsStil satsar på stilfull IT-miljö för expansion

MittLivsStil

Gym-, friskvårds- och hälsocentret MittLivsStil i Luleå vill växa. De 30 föreningar som man hittills har kopplat till organisationen behöver en gemensam plattform för information. För att lyckas locka ännu fler, krävs att både administration och kommunikationen hålls samman. Därför har de ansvariga satt igång ett projekt som går ut på att bli mer snabbfotad och flexibel.

"Det krävdes en uppstädning. Gör du en insats på ett ställe ska det automatiskt falla igenom till andra ställen."

[Ladda ner VD:ns guide till expansionsfasen och hur IT kan hjälpa]länk till annan webbplats

- Less is more. Ju färre system du har, helst sådana som är mer koncentrerade och kan kommunicera med varandra, desto enklare blir det, säger Ulf Bergström som är IT-ansvarig på MittLivsStil.

I tidigare inlägg har vi konstaterat att de största utmaningarna i expansionsfasen är att: Hitta nya marknader och kunder Lansera nya tjänster och/eller produkter Säkerställa analys och uppföljning Om då personalen måste lägga tid på fel saker - som i MittLivsStils fall använda tre olika system för en bokning (löneadmin, schemaläggning, och själva bokningen) - är risken uppenbar att det blir svårt att få tid över för att hitta nya marknader och kunder.

- Det krävdes en uppstädning. Gör du en insats på ett ställe ska det automatiskt falla igenom till andra ställen, berättar Ulf Bergström. Och i sann “less is more”-anda började företaget skala av och paketera om.

[Läs mer på Koneos blogg]länk till annan webbplats

 

Gårdsvägen 18
169 70 Solna