Ritar ovanliga hus för vanliga människor

MONARKEN

Arkitekthuset Monarken är ett av Sveriges ledande arkitektföretag med kontor i Luleå och Piteå och cirka 40 medarbetare. I Luleåområdet råder byggboom och i Kiruna och Gällivare är de planerade stadsomvandlingarna, där delar av stadskärnorna ska flyttas, jätteprojekt som väcker uppmärksamhet även utomlands. Så Monarken är engagerade i många spännande projekt i regionen. IT-frågorna låter man Koneo sköta.

"Det fungerar bra med Koneo som IT-leverantör, precis som vi hade förväntat oss. Om vi behöver hjälp vet vi att de kommer snabbt"

– Vi har lång erfarenhet och bred kompetens inom arkitektur, konstruktion och inredning för alla typer av kostnadseffektiva och kreativa byggprojekt. Allt från rymdindustri, flygledartorn och malmhallar till skolor, bostäder, äldreboenden och mysiga fritidshus vid havsbandet, berättar Hans Kohkoinen, projekteringsledare och kontorschef för Arkitekthuset Monarken i Luleå.
– Vi brukar säga att Monarken ritar ovanliga hus för vanliga människor. Vi är ett av de största arkitektföretagen i vår region och här har vi huvudelen av våra uppdrag men vi har även uppdrag i övriga landet, fortsätter Hans.

Just nu är det bra fart på byggandet i regionen liksom på många andra håll i Sverige och Monarken har fullt upp med spännande uppdrag.
– Jo särskilt Luleåområdet är väldigt expansivt, det byggs mycket häruppe just nu.

Luleå energi arena
Ett stort uppdrag i Luleå var när Monarken ritade Luleå Energi Arena som invigdes augusti 2013. Monarken hade även inredningsuppdraget med färgsättning, materialval, fast inredning, mönster till fondväggar och diskfronter. Uppdraget var att skapa en multiarena. Efter att arenan har varit drift i snart tre år kan konstateras att den har precis de förutsättningar som publik och aktiva har eftersökt i Luleå. Ett uppdrag av annan karaktär var Ebeneserkyrkan, en vacker gammal jugendbyggnad som uppfördes av Luleå Baptistförsamling 1905.

Idag finns här Kulturföreningen Ebeneser vars syfte är att driva ett föreningsbaserat ideellt kulturhus. Monarkens uppdrag under 2014-2015 har varit projektering inför ombyggnation/renovering av salong, läktare, garderob, loge, toaletter, trapphus och kontor. Ebeneser har även fått ett helt nytt kök som erbjuder såväl fika som matservering. Monarken har i och med uppdraget lyckats bevara och lyfta fram byggnadens arkitektoniska kvalitéer, samtidigt som ny funktionalitet har inarbetats.

Stadsomvandlingar i Kiruna och Gällivare
Ett stort och spännande projekt i regionen är stadsomvandlingarna i Kiruna och Gällivare, som väcker uppmärksamhet i hela Sverige och även utomlands. Delar av städerna ska flyttas för att ge plats för den viktiga gruvindustrins fortsatta expansion och för att säkerställa att markdeformationerna från gruvorna inte orsakar skador på byggnader och infrastruktur. Nybyggnationen ger fantastiska möjligheter att planera och bygga nya spännande stadskärnor av hög kvalitet för dagens och morgondagens invånare i Kiruna och Gällivare.

– Planeringen för dessa båda projekt pågår för fullt sedan ett antal år, vi är involverade i några mindre delprojekt och väntar på startskottet för att de här projekten ska dra igång i full skala. Förhoppningsvis blir det under 2016, säger Hans.

IT-intensivt företag
Ett modernt arkitektföretag är tämligen IT-intensivt, mycket av ritnings-och konstruktionsarbetet sker i avancerade IT-system som alltid måste fungera. En stabil och säker IT-drift är därför ett måste.

– Förra året kände vi att det var dags att byta IT-leverantör. Vi gjorde en upphandling och valde därefter att anlita Koneo som vår nya IT-leverantör. Vi kände förtroende för Koneo och den tekniska lösning som de presenterade. Koneo sköter idag hela IT-driften, lokal drift på plats hos Monarken. Den tekniska lösningen är en hybridlösning med Office 365 i molnet och lokal filprintserver. Koneo fungerar som rådgivare och bollplank i alla typer av IT-frågor och en Koneokonsult finns på plats hos Monarken en gång per månad för att hjälpa till med stort och smått.

– Det är en stor fördel att det alltid är samma tekniker som har lärt känna oss och vår verksamhet. Monarken har även köpt två dokumentmaskiner för utskrifter, kopiering och scanning från Koneo. All IT-utrustning hyrs vilket gör att Monarken hela tiden vet exakt vad det kostar. – Det fungerar bra med Koneo som IT-leverantör, precis som vi hade förväntat oss, och om vi behöver hjälp vet vi att de kommer snabbt. Arkitekthuset Monarken har några viktiga ledstjärnor som är vägledande inom alla deras verksamhetsområden.

– Våra ledstjärnor är nyskapande arkitektur, kloka tekniska lösningar och god byggekonomi. Men framförallt har vi stora öron och är lyhörda inför kundens specifika behov och önskemål. Tillsammans med en god portion sunt förnuft skapar det en stabil grund för ett konstruktivt samarbete.

Kundansvarig på Koneo i Luleå är:
Stefan Renberg
stefan.renberg@koneo.se
Telefon: 070-652 48 00

 

Gårdsvägen 18
169 70 Solna