”Den här tjänsten ger en otrolig flexibilitet”

SUNDSVALLS KOMMUN

Erik Thunström, Sundsvalls kommun

Print som tjänst innebär att utskrifter och kopiering levereras som en tjänst där kunden betalar ett fast pris per enhet/klick. Kunden behöver inte tänka på maskininköp, service, beställning av toner etc., allt ingår i tjänsten. 

– Sundsvalls kommun införde print som tjänst 2012 i hela vår verksamhet inklusive de kommunala bolagen och det har varit mycket framgångsrikt. Det här är ett nytt sätt att tänka, en nydanande tjänst, berättar Erik Thunström, upphandlare Service och teknik, Sundsvalls kommun, som var ansvarig för upphandlingen.

– Tidigare köpte vi produkter – skrivare och kopiatorer – och försökte matcha vår maskinpark med verksamhetens skiftande behov av utskrifter, kopiering och scanning. Med print som tjänst kan vi alltid styra efter de faktiska behoven ute i kommunens verksamheter i takt med att behoven förändras, det ger en otrolig flexibilitet och är ett mycket effektivare arbetssätt, fortsätter Erik.

– Vi ligger relativt sett långt framme inom det här området, det är inte så många kommuner som har infört liknande tjänster ännu och intresset har varit stort för det vi gör, vi har exempelvis haft mycket studiebesök.

Sundsvalls kommun har cirka 300 verksamheter med cirka 20 000 användare (vara cirka 50 procent elever) och totalt cirka 7000 tillsvidareanställda. Koncernen består dels av kommunala basverksamheter som skolan, förskolan, äldreomsorg, socialtjänst etc., dels av kommunala bolag som MittSverige Vatten och Sundsvall Energi.

Print som tjänst i Sundsvalls kommun levereras av Koneo Sundsvall.

– Det fungerar mycket bra med Koneo, vi har ett ömsesidigt ansvar och drivs av samma mål; att skapa bra tjänster, spara pengar och göra kunderna nöjda. Utöver tjänstefaktureringen har vi en incitamentsmodell där vi mäter kostnadsbesparingar på utskrifter och kopiering, miljöpåverkan, processnöjdhet och kundnöjdhet. Detta följs upp årligen. Om vi når våra mål får Koneo del av de besparingar som vi gemensamt åstadkommer.

Ett av målen när Print som tjänst infördes var att Sundsvalls kommun skulle uppnå besparingar på cirka två miljoner kronor per år och det målet nås.