”Nu har vi en säkrare IT-miljö och en mer kostnadseffektiv organisation”

SENSEAIR

SenseAir utvecklar och producerar sensorer för infraröd gasmätning. Sensorerna används bland annat för fastighetsautomation, exempelvis styrning av ventilationssystem. Huvudkontor och produktion finns i Delsbo, där cirka 120 medarbetare arbetar. SenseAir har även försäljningskontor i USA och i Kina. 

– SenseAir är världsledande inom det här området och vi satsar mycket på forskning och utveckling.
95 procent av vår produktion går på export, vår största marknad är USA, berättar Ulf Sörell, kvalitetschef på SenseAir. Han fortsätter:

– Vi är ett IT-intensivt företag, alla våra centrala processer är beroende av avancerat IT-stöd. Exempel har vi ett egenutvecklat IT-system där vi kalibrerar våra sensorer och kan spåra varje levererad enhet och dess ingående komponenter ned på detaljnivå, vilket underlättar övervakning och analys av vår produktionsprocess.   

– Kalibreringarna pågår dygnet runt så vi måste ha en stabil IT-miljö, det får absolut inte bli stillestånd. Förra året inledde vi en strategisk satsning på att utveckla vår IT-miljö, vilket bland annat innebar en ny server- och lagringsplattform. Vi anlitade Koneo som strategisk partner för att få tillgång till spetskompetens och få en effektiv och säker drift.  

– Koneo sköter nu serverdriften som en funktionsleverans, vilket känns skönt då vi kan fokusera på vår produktion och utvecklingen av våra egna system.  

– Vårt samarbete med Koneo fungerar väldigt bra, allt från implementeringarna till det löpande samarbetet och supporten. Att Koneo finns nära oss geografiskt är definitivt en stor fördel.  Nu har vi en säkrare IT-miljö och en mer kostnadseffektiv organisation, summerar Ulf Sörell