Koneo Stockholm förvärvar 360 IT Sverige

Pressmeddelande 2017-08-21

Koneo Stockholm fortsätter att växa såväl organiskt som genom förvärv. 360 IT Sverige AB är en helhetsleverantör inom IT som erbjuder både produkter och tjänster. Företaget har sju medarbetare och omsätter ca 20 miljoner kronor. Koneo Stockholm tillkännagav i juni ett annat förvärv, ett bolag med inriktning på printlösningar samt molntjänster.

Med förvärvet av 360 IT Sverige kompletterar vi vår verksamhet med fler infrastrukturkonsulter och en helpdesk-tjänst. Vi förstärker vårt erbjudande och vår position som en komplett leverantör av IT-drift och Infrastruktur till små och medelstora företag på Stockholmsmarknaden, säger Erik Asker, vd, Koneo Stockholm.

Erik Asker, vd Koneo Stockholm

Erik Asker, vd Koneo Stockholm

– De båda förvärv som vi har offentliggjort nu i sommar är ett led i vår tillväxtstrategi, vi ska fortsätta att växa både organiskt och genom förvärv. Vi är nu 30 medarbetare som tillsammans har bred kompetens och lång erfarenhet inom allt som rör Infrastruktur och IT-drift. För våra kunder innebär det här möjligheter till en breddad leverans och ökat kundvärde då vi kan erbjuda ytterligare tjänster och lösningar, fortsätter Erik Asker.

Om Koneokedjan
Koneo – vi gör IT enklare Koneo är en helhetsleverantör av IT- och dokumentlösningar. Vi finns alltid nära, med fler än 400 medarbetare på mer än 30 platser över hela landet. Tillsammans kan vi erbjuda det stora företagets fördelar med support, specialistkompetens och effektiva tjänster.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Asker, vd, Koneo Stockholm. Telefon: 0709-40 54 00, erik.asker@koneo.seKoneo Stockholm
Ynglingagatan 12
Box 45416
104 31 Stockholm