Koneo Stockholm förvärvar konkurrent

Pressmeddelande 2017-06-30

Bolaget som fram till januari i år hette Office IT Partner Stockholm/Solna arbetar med printlösningar samt molntjänster och omsätter cirka 12 mkr. Med förvärvet erhåller Koneo en ökad kundbas samt en erfaren och kompetent säljkår.

– Den här verksamheten passar mycket väl in i vår verksamhet. För deras kunder innebär det här att de får en fortsatt trygg och stabil leverans samt även möjligheter till en breddad leverans och ökat kundvärde då vi kan erbjuda ytterligare tjänster och lösningar, säger Erik Asker, vd, Koneo Stockholm

Erik Asker, vd Koneo Stockholm

Erik Asker, vd Koneo Stockholm

– Förvärvet ligger i linje med vår tillväxtstrategi som skall ske organiskt och genom förvärv. Vi vill stärka vår position som en komplett leverantör av IT-drift och Infrastruktur till små och medelstora företag på Stockholmsmarknaden och räknar med att kunna tillkännage ytterligare ett förvärv inom kort, fortsätter Erik Asker.

Om Koneokedjan
Koneo – vi gör IT enklare Koneo är en helhetsleverantör av IT- och dokumentlösningar. Vi finns alltid nära, med fler än 400 medarbetare på mer än 30 platser över hela landet. Tillsammans kan vi erbjuda det stora företagets fördelar med support, specialistkompetens och effektiva tjänster. Läs mer på koneo.se

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Asker, vd, Koneo Stockholm. Telefon: 0709-40 54 00, erik.asker@koneo.seKoneo Stockholm
Ynglingagatan 12
Box 45416
104 31 Stockholm