Här får barnen utvecklas utifrån sina egna behov

TYRESÖ MONTESSORISKOLA

Lena Poolsaar, Rektor

Tyresö Montessoriskola tillhörde pionjärerna när friskolereformen infördes i Sverige början av 1990- talet. Den populära skolan firade 20-årsjubileum häromåret. Maria Montessori, Montessoripedagogikens grundare, skulle nog ha gillat de enorma möjligheter som finns i dagens IT-stödda undervisning.

"Koneo hjälper oss att utveckla vårt IT-stöd och hittar alltid lösningar"

I Tyresö sydost om Stockholm ligger Tyresö Montessoriskola, som startade redan 1994 som Tyresös första friskola.

– Det var precis när friskolereformen hade inletts, allt var väldigt nytt och det fanns inga färdiga mallar och rutiner, vi fick tillsammans med Tyresö kommun fundera ut hur det skulle fungera med skolpengen och hur samarbetsformerna oss emellan skulle se ut, berättar Lena Poolsaar, rektor och en av skolans två delägare.

Då vid starten hade skolan fyra grundare och delägare, idag är det Lena Poolsaar och biträdande rektor Anna Modig som äger och driver Tyresö Montessoriskola. Idag har man

cirka 50 barn på förskolan och drygt 100 barn från F-klass till och med årskurs 6. Alla elever i årskurs 3-6 har egna datorer.

VILLE FÖRÄNDRA SKOLAN
Att grundarna skulle starta just en Montessoriskola var självklart.

– Vi hade träffats när vi gick en Montessoriutbildning och kände väldigt starkt för Montessoripedagogiken. Vi ville förändra skolan, vi ville skapa en skola som verkligen utgick från barnens perspektiv och behov på ett mer konkret sätt än den traditionella svenska skolan gjorde.

Maria Montessori (1870-1952) var Italiens första kvinnliga läkare. Montessoripedagogiken bygger på noggranna observationer av barns utveckling. Arbetsmetoderna växte fram som ett svar på barnens egna behov och intressen. Pedagogiken grundar sig också på en filosofi om alltings samband på jorden och alla individers betydelse.

Besöker man en Montessoriklass i grundskolan möts av en miljö utan kateder och traditionella skolbänkar. Eleverna arbetar ensamma eller i grupp vid bord eller på golvet. Det finns rikligt med arbetsmaterial på hyllor längs väggarna.

MARIA MONTESSORI UNIK PIONJÄR
– Montessoripedagogiken utgår från att barn klarar mycket själva, de får utvecklas utifrån sina egna individuella behov. Läraren är mer en handledare än en traditionell lärare. Barnen får vara med och påverka hur de vill arbeta i skolan på egen hand och tillsammans med klasskamraterna. De jobbar mycket i grupper. Det vår pedagogik annars kanske är mest känd för är ”det där med pärlorna” inom matematiken, det är ett sätt skapa en visuell bild för siffror och symboler och dess värde, berättar Lena och fortsätter:

– Maria Montessori var på många sätt en unik pionjär vad gäller pedagogik och hon var långt före sin tid. Hon skulle nog ha gillat de enorma möjligheter som finns i dagens IT-stödda undervisning.

BEKYMRAD ÖVER DAGENS SKOLDEBATT
Lena och hennes medgrundare var också pionjärer när de startade sin friskola och därmed bidrog till den valfrihet och mångfald som idag finns i den svenska skolan. Men hon är bekymrad över dagens debatt om vinster i skolan och olika skolformer, där det viktigaste – skolans kvalitet oavsett huvudman – tenderar att glömmas bort.

– Det viktigaste är att barnen är trygga, mår bra, får chans att utvecklas på bästa sätt, når sina mål och att det finns en valfrihet. Därför behövs både friskolor och kommunal skolor som kan samarbeta och berika varandra, säger Lena och fortsätter:

– Idag är det för mycket fokus på de stora skolkoncernerna och deras vinster. Vi små fristående skolor lever i en helt annan verklighet. Alla skolor även kommunala måste ju sköta sin ekonomi och hålla sig inom sina ekonomiska ramar för att kunna överleva. Vi har aldrig tagit ut en krona i vinst utan allt återinvesteras i verksamheten. Vår drivkraft har aldrig varit att tjäna de stora pengarna utan framförallt att se barnen utvecklas till trygga och självständiga individer som strävar efter att nå så långt som möjligt. Men det har ju tyvärr funnits exempel på friskoleföretag som har mjölkat verksamheten på pengar och sedan gått i konkurs, där barnen har farit illa vilket är fruktansvärt.

KONEO SKÖTER IT-STÖDET
När det gäller det viktiga IT-stödet förlitar sig Tyresö Montessoriskola på Koneo sedan 2014. Koneo har levererat 60 datorer, antivirusprogram, två MFP multifunktionsmaskiner för utskrifter, skanning och kopiering, server och backupplösning, nätverkslösning – accesspunkter och switch samt surffilter. Den senaste leveransen nyligen är fyra Smartboardtavlor som är anpassade för skolmiljöer.

– Tidigare hade vi en mindre leverantör lokalt i Tyresö som skötte vissa delar av IT-stödet, vilket hade sina begränsningar. Koneo är ju en helhetsleverantör som kan hjälpa oss med det mesta som rör IT, det är väldigt smidigt.

Lena har bara lovord för samarbetet med Koneo.

– Våra kontakter på Koneo är trevliga och ger bra service och support. Vår Koneotekniker Göran är superbra. Han kommer hit var fjortonde dag och hjälper oss med det som behöver fixas på plats, men många ärenden kan han ju lösa på distans.

– Vi har ett mycket bra och nära samarbete med Koneo, de hjälper oss att utveckla vårt IT-stöd och jag vet att om det uppstår problem så hittar de alltid lösningar, sammanfattar Lena Poolsaar.

Kundansvarig på Koneo i Stockholm är
Julian Jasaraj. Telefon: Mobil 0709-40 54 22.

Koneo Stockholm
Ynglingagatan 12
Box 45416
104 31 Stockholm