Smidig Internetlösning underlättar kundernas arbete i skogen

ECO LOG

Mats Gustafsson, Eco Log

Med stort branschkunnande och kvalitetstänkande är Eco Log en flexibel skogsmaskinstillverkare som erbjuder produkter av världsklass. Produktprogrammet möter dagens hårda krav inom skogsbruket med driftsäkra och väl presterande maskiner.

Eco Log producerar skördare och skotare för det moderna skogsbruket. Företaget har huvudkontor i Söderhamn vid Hälsingekusten, där även tillverkning, reservdelar och produktutveckling finns.

– Vid svensk försäljning kommer allt direkt från vår fabrik och det finns inga mellanhänder, detta gör oss flexibla och vi vet att flexibiliteten uppskattas, berättar Mats Gustafsson, som arbetar med försäljning och marknadskommunikation på Eco Log.

Eco Log bildades 2004 när man tog över Caterpillars produktlinje för kortvirkeshantering (cut-to-length). Eco Log tog också över produktions- och kontorslokaler på 12 000 kvm i Söderhamn. Företagsledningen sitter vägg i vägg med konstruktions- och utvecklingsavdelningen, marknad, montering och reservdelshantering. Här finns också teknisk support och teknisk utbildning. Eftersom hela verksamheten befinner sig under samma tak kännetecknas företaget av korta beslutsvägar och snabba beslut. Eco Logs produktprogram består av fyra skotarmodeller och fem skördarmodeller.

Företaget har idag cirka 100 anställda och kontrakterade konsulter. Tillverkningskapaciteten är mer än 250 maskiner årligen.
– Våra viktigaste marknader är Sverige, Ryssland och Tyskland. Vi säljer även mycket i Finland, Norge, Frankrike, USA, Canada och Australien, berättar Mats. Det våra kunder säger är att våra maskiner är driftsäkra, presterar bra och håller hög kvalitet, de gillar vårt koncept helt enkelt. Kraven är höga i dagens skogsbruk, tidplanerna är ofta tajta och grejerna måste hålla.

Ett viktigt mervärde som Eco Log erbjuder är en Internetlösning som förinstalleras i skogsmaskinerna. Att ha tillgång till Internet ute i skogen är en stor fördel för skogsentreprenören och maskinföraren, vilket ofta är samma person. På skärmen i maskinen har föraren ständig tillgång till information från uppdragsgivaren som rör det aktuella jobbet och logistiken kring detta; kartbilder, vad ska avverkas, hur mycket har avverkats, prislistor med mera.

Koneo i Söderhamn levererar Internetlösningen i form av ett Net1- modem inklusive en trådlös router.
– Net1 är den enda mobilleverantör som är aktuell i detta fall, som kan erbjuda bra mobiltäckning även långt ute i skogen. Den trådlösa routern gör det enkelt att koppla in flera användare ute i skogsmaskinen, exempelvis om en reparatör kommer ut och behöver koppla upp sin pc. Vi kan även gå in från distans och ge kunden support, vilket är smidigt både för kunden och för oss, säger Mats.

Koneo i Söderhamn är leverantör av IT- och dokumentutrustning till Eco Log sedan många år och innan Eco Log bildades levererade Koneo till Caterpillar. Den geografiska närheten är viktig, att Koneo finns på orten och snabbt kan rycka in när det behövs. Leverans av dokumentutrustning som skrivare och MFP-maskiner, mobiltelefoner och läsplattor samt konsultstöd och helpdesk är annat som Koneo ombesörjer.

Net 1 erbjuder mobilt bredband, IP-telefoni och M2M-lösningar till både privatpersoner och företag. Net1 är unika genom att använda NMT 450-frekvensen och täcker över 95 procent av Sveriges landyta samt upp till 12 mil ut från kustlinjen. När övriga operatörer på den svenska marknaden koncentrerar sin nätutveckling allt mer till tätorterna, fortsätter Net 1 att fokusera på utbyggnad utanför tätorterna.

Kundansvarig på Koneo i Söderhamn
Bo Eriksson
Telefon: 0270-42 88 61, 070-360 68 08
E-post: bo.eriksson@koneo.se

Koneo Söderhamn
Växelgatan 4
Box 99
826 22 Söderhamn