"Det fungerar riktigt bra och vi får snabbt hjälp när det behövs"

TEKNIKENS HUS I LULEÅ

Monica Nilsson är ekonomiansvarig på Teknikens Hus i Luleå, Sveriges nordligaste science center som öppnade redan 1988. Teknikens Hus drivs av en stiftelse och finns på universitetsområdet i Luleå. Monica var en av de drivande när Teknikens Hus förra året upphandlade och införde en ny helhetslösning inom IT-och dokumenthantering. 

– Vi förde diskussioner med Koneo Luleå och en annan leverantör. Vi valde Koneo för att vi upplevde att de bäst förstod våra behov och vad vi ville uppnå, mycket tack vare vår huvudkontakt på Koneo, Håkan Olovsson, som är kunnig och engagerad, berättar Monica. 

Koneo har levererat ett system för digital hantering av leverantörsfakturor inklusive skanning, digital attest, kontering och sökbarhet. Koneo har även migrerat IT-miljön från Linux till Microsoft Server och fungerar nu som IT-support för Teknikens Hus. Dessutom har Koneo levererat kassasystemet till reception, butik och restaurang samt även levererat multifunktionsskrivare för att hantera kopiering, skanning och utskrift

– Vi ville uppnå en stabil lösning tillsammans med en helhetsleverantör som kan hantera flera viktiga och kritiska funktioner inom dokument, IT och support. Med Koneos lösningar har vi kunnat kapa tidsödande moment, förbättrat och standardiserat vår IT-miljö och idag nått en nivå där användarna har högre funktionalitet med färre driftstörningar.

– Det fungerar det riktigt bra, vi har fått den helhetslösning som vi ville ha. Och vi får snabbt hjälp när vi behöver, bra support och service är viktigt för oss och den biten fungerar också väldigt bra, berömmer Monica Nilsson.

Koneo Luleå
Västra Varvsgatan 3
972 36 Luleå