vi är koneo LULEÅ

Daniel Johansson
Verksamhetskonsult & Projektledare
Tel: +46706909263

Fredrik Nyström
Verksamhetskonsult & Projektledare
Tel: +46703551195

Mikael Johansen
Verksamhetskonsult & Projektledare

Björn Zachrison
IT Konsult
Tel: +46705420053

Jonas Granberg
Servicetekniker

Tel: +46702409060

Martin Magnusson
Servicetekniker

Tel: +46705513646

Linda Karlsson
Servicechef
Tel: +46920200251

Håkan Olovsson Försäljning
Tel: +46706242605

Stefan Renberg
Platschef & Försäljning
Tel: +46706524800

Rolf Oscarsson
IT Konsult
Tel: +46706157048
Koneo Luleå
Västra Varvsgatan 3
972 36 Luleå