”Vi har alltid varit nöjda med Koneo”

SUNDSVALLS SÖDRA SOTNINGSDISTRIKT

2002 tog Skorstensfejarmästare John Iggström över ledningen för Sundsvalls södra sotningsdistrikt. Idag är man 21 medarbetare som erbjuder bred kunskap och tjänster inom sotning, ventilation, besiktning och läckagemätning.

 – Förutom sotningsverksamheten, där vi sköter ett av de två sotningsdistrikten i Sundsvall, driver vi ett ventilationsbolag, Alavent, och Svenskt Fastighetsfokus där vi arbetar med bland annat radonmätning och ventilationsmätning, berättar John, som är ägare och vd i de tre bolagen.     

– Sotningsverksamheten är ju ganska statisk, vi har ett stort antal kunder som vi återkommer till och utför lagstadgad sotning. Men vi har varit framgångsrika med att bredda vår verksamhet och erbjuda nya typer av tjänster, vi har därmed kunnat växa och anställa fler medarbetare, fortsätter han.    

Koneokund har de tre företagen varit sedan 2003.

– Koneo hjälper oss med all infrastruktur, vi har idag en Office 365-lösning i molnet där Koneo sköter drift och support. Vi köper även nästan all hårdvara, datorer, servrar med mera från Koneo. Jag är själv tekniskt intresserad och vill gärna utnyttja det senaste så snart det går, när tekniken är hyfsat mogen och priserna börjar bli intressanta. 

– Vi har alltid varit nöjda med Koneo, de är lyhörda och har bra tjänster och produkter till rimliga priser. Vi får bra service och känner oss trygga med att de kan vår verksamhet och att vi alltid får snabb hjälp när det behövs. Den lokala närheten är viktig, att Koneo finns här i stan bara några kilometer från oss.     

Köpmanbergsvägen 1
824 50 Hudiksvall

Mickelsvägen 4
824 34 Hudiksvall