"Koneo är duktiga IT-rådgivare som vi känner förtroende för"

BJÖRN LUNDÉN INFORMATION

Tommy Danielsson, IT-specialist

Björn Lundén Information är ett kunskaps- och utbildningsföretag som sedan 1987 har försett företag, företagsrådgivare, föreningar med flera med begriplig information och praktiska hjälpmedel inom områdena skatt, redovisning, personal och juridik.

– Idag är vi närmare 100 medarbetare, varav drygt 70 i Näsviken och ett femtontal i Ljusdal. Vi har även kontor i Göteborg, i Gdansk i Polen och öppnar snart ett kontor i Indien, berättar Tommy Danielsson, IT-specialist.

– Vi jobbar i en helt platt organisation där alla har lika mycket att säga till om, vi har inga chefer i företaget förutom vår vd. Vårt sätt att jobba är nästan lika omtalat och omskrivet som det vi jobbar med och våra produkter, fortsätter Tommy, som har jobbat i företaget i fem år och trivs mycket bra.

– På IT-avdelningen är vi tre medarbetare som tillsammans planerar arbetet, bestämmer vad vi ska satsa på och vad vi själva ska jobba med utifrån vår respektive kompetens. Sen tar vi hjälp av Koneo som rådgivare och bollplank och för specialistkonsulting när vi ska genomföra vissa större projekt. Det gäller bland annat för Sharepoint-lösningar och en SAN-lösning.

– Vidare köper vi datorer och skrivare av Koneo och har även köpt en ny kuverterings- och frankeringslösning.

– Koneo är duktiga rådgivare som vi känner förtroende för. De är bra på att lyssna och det känns skönt och tryggt att kunna bolla våra tankar och idéer. Koneo vet vad som fungerar, hur det ser ut på marknaden och vad andra företag gör. Vi känner ett stort engagemang från Pär, Glenn och Christian, som är de personer på Koneo som vi har mest kontakt med.

Köpmanbergsvägen 1
824 50 Hudiksvall

Mickelsvägen 4
824 34 Hudiksvall